Alment boligbyggeri på Rådhusvænge i Ølstykke

Som hovedentreprenør har vi opføret 88 almennyttige boliger på Rådhusvænge i Ølstykke på det areal, hvor det gamle Ølstykke Rådhus er placeret. Byggeprojektet omfatter 8 blokke med elevatorer, 1 blok med seniorbofællesskab, 1 blok med fælleslokale, samt P-kælder under 3 blokke og kælder med depoter under 1 blok. De almene boliger er henholdsvis 2- og 3-rums. Byggeriet er med beton-bagvæg og tegl-formur. Byggestart var den 1. september 2016, og projektet  blev afleveret til bygherren 19 måneder senere - april 2018.

Boligbyggeri med variation og natur

Byggeprojektets vision er en parkbebyggelse eller et bylandskab, der er flettet ind i Ølstykkes grønne bystruktur fra det åbne landskab over park og sportsanlæg til “grønne byrum” og mere intime, private og halvprivate gårde og haver. En bevægelse, der skaber helhed og variation, byarkitektonisk og rumlig kontinuitet samt strukturel forståelighed.

Se flere billeder fra projektet

Fakta om projektet

 • Bygherre

  Ølstykke Almennyttige Boligselskab v/DAB

 • Entrepriseform

  Hovedentreprise

 • Etage areal

  8.000 m2

 • Afleveret

  2018

 • Arkitekt

  DOMUS arkitekter, Lyngby

 • Ingeniør

  Oluf Jørgensen, Roskilde

 • Entreprisesum

  104 mill. kr.

Projektleder på projektet

Jonas Pedersen

Projektchef, Roskilde

jpe@dbb.as

2273 5035