Totalentreprise på daginstitution i Glostrup

Ny daginstitution i Glostrup

Dansk Boligbyg a/s har for Glostrup kommune opført en ny daginstitution på Dommervangen, som erstatter Fuglekær, der er nedslidt. Den nye institution består ligesom den gamle af to huse - et til børnehave og et til vuggestue. Begge huse ligner hinanden med flere fællesarealer og 3 grupperum. Mellem husene er der bygget et fællesareal med plads til personalet, en specialgruppe, et motorikrum samt et sanse- og soverum. En fælles mellembygning er lidt højere end de to huse. I projektet er nye tanker tænkt ind, bl.a. med brug af lokaler, rytmerum og krearum. Også uderum er blevet tænkt ind med mulighed for at lave hyggelige kroge og aktivitetsområder med leg og læring. Ved valg af materialer er der lagt vægt på kvalitet og levetid, ligesom der f.eks. er monteret beskyttelse af hjørner på indvendige vægge. Dette for at mindske behovet for vedligeholdelse. Den nye daginstitution har behovsstyret ventilationsanlæg, CTS-styring af varme- og ventilationsanlæg. Institutionen blev afleveret til bygherren medio juni 2018.

Se flere billeder fra projektet

Fakta om projektet

 • Bygherre

  Glostrup Kommune, Glostrup Ejendomme

 • Entrepriseform

  Totalentreprise

 • Etage areal

  1.325 m2

 • Afleveret

  2018

 • Arkitekt

  TNT arkitekter

 • Ingeniør

  Sloth Møller

 • Entreprisesum

  22 mill. kr.

 • Energiklasse

  2015

Projektleder på projektet

Rune Sylvester Sørensen

Byggeleder, Roskilde

rss@dbb.as

4060 0423