1. spadestik til 144 boliger i Viborg Baneby

Onsdag den 22. maj blev det første spadestik taget til opførelsen af 144 udlejningsboliger i totalentreprise for Ejegod Ejendomme, der har solgt udlejningsboligerne til PFA.

De 144 boliger bliver på 3 etager, og det samlede etageareal på 11.058 m2.

Første etape skal være klar til efteråret 2020, og vil med varierende størrelser imødekomme forskellige familiemønstre og livsstadier.

Byggestilen er inspireret af townhouses, og opføres i kvalitetsmaterialer i gyldne nuancer, inspireret af nutidens farvespil.

Indehaver af Ejegod Ejendomme, Jens Jakobsen, orienterede om projektet, hvorefter der var taler af borgmester Ulrik Wilbek, domprovst Thomas Frank og projektchef Kris Houmann, Dansk Boligbyg a/s.

Projektet er beliggende på Erik Ejegodsvej, og bygherren - Jens Jakobsens firma - hedder Ejegod Ejendomme. Derfor orienterede domprovst Thomas Frank om den historiske sammenhæng fra Kong Erik Ejegods tid til i dag.

Domprovsten er iøvrigt også eventyrer, og har netop udgivet en bog om vikingernes vej til Byzans - efter at han i kajak ad russiske floder og på Sortehavet i 65 dage havde tilbagelagt 3.500 kilometer til Byzans (nutidens Istanbul).

Dette for at bevise, at kristendommen kom til Danmark østfra - fordi vikingerne var i stand til ad floder og over Sortehavet at nå til Byzans t/r på et enkelt år. Med sit projekt har Thomas Frank dermed bevist, at det kunne vikingerne godt.

Projektet på Erik Ejegodsvej i Viborg Baneby etableres i stokke som 3-etagers boligbebyggelse. Disse fordeles på området med henholdsvis 9 og 12 boliger i hver stoktype.

Byggeriet omfatter boligstørrelser fra 68 m2 til 100 m2 som 2½, 3 og 4 værelses lejligheder.

Ejegod Ejendomme arbejder på grundlag af en passioneret fusion af fortid, nutid og fremtid:

"Hos Ejegod Ejendomme A/S skal ethvert aftryk på landkortet være et fast aftryk af kvalitet. Et kvalitetsstempel. Med et både historisk og trendmæssigt perspektiv tror vi nemlig på investeringer i visionære projekter. Vi tænker derfor ethvert projekt ind i dets kontekst, så der skabes attraktive og aktive adresser, der klæder bybilledet. Med lige det ekstra, der skal til", udtaler Jens Jakobsen, indehaver.

Billedtekst:

Fra venstre borgmester Ulrik Wilbek, bygherre Jens Jakobsen, projektchef Kris Houmann og domprovst Thomas Frank.

Gå til aktuelt