1. spadestik til Tornhøjgårdparken i Aalborg

Tirsdag den 30. april i strålende solskin blev det første spadestik til Tornhøjgårdparken i Aalborg taget ad fire omgange: Af Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening, af borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune, af ejendomschef Mads T. Nielsen fra Lidl og af direktør Preben Kristensen fra Projektas. Det første spadestik har i overordnet forstand været længe undervejs, idet omdannelsen af hele området i Aalborg Øst under temaet "City in Between" har ståert på i flere år. Byggeriet af Tornhøjgårdparken, der altså nu formelt er gået i gang med det første spadestik, skal afleveres til Himmerland Boligforening og Projektas i sommeren 2021. Så der er travlhed, hvorfor entreprenørmaskinerne da også allerede var i gang med jordarbejdet før spaderne blev stukket i jorden.

Totalentrepriseprojektet har et samlet etageareal på næsten 12.000 m2 og en entreprisesum på 128 mill. kr. Pluskontoret er arkitekter og Sweco rådgivende ingeniører. Tornhøjgårdparken kommer til at omfatte90 almene og 24 private lejligheder, en Lidl-butik og en café.

Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening sagde bl.a., at der har været tale om en lang og god proces med mange parter - et laboratorium for samarbejde mellem kommune og private. Han understregede, at kombinationen af almene og private boliger signalerer hvad der er ønsket for udviklingen af hele bydelen Aalborg Øst. En udvikling, der også omfatter en førerløs bus, som i øjeblikket holder i garage, men snart vil transportere beboere rundt på stisystemerne i området.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen sagde bl.a., at fortællingen om hele udviklingen af Aalborg Øst, og herunder nu også Tornhøjgårdparken er en drøm, der går i opfyldelse - det er lykkedes investorer, kommunen, boligforeningen og beboere at drømme i fællesskab, og undervejs med kærkommen økonomisk hjælp fra Realdania. Borgmesteren sagde også, at Tornhøjgårdparken vil forandre hele landskabet markant, tilbyde nye handelsmuligheder, en helt ny type boliger og et lækkert område, som vil tiltrække mange. Dermed er projektet et markant træk i retning af den fælles drøm om at skabe et af Aalborgs mest attraktive boligområder.

Ejendomschef Mads T. Nielsen fra Lidl-kæden sagde bl.a., at han første gang så projektplanerne for ca. 2½ år siden, og at han ser frem til den nye, store butik i Aalborg øst åbner - og meget gerne lidt før sommeren 2021.

Direktør Preben Kristensen, Projektas havde været en tur i arkiverne, og sagde bl.a., at der er blevet arbejdet stille og roligt med projektet siden 2008. En lang proces, hvor netværket har tilført hinanden viden, som man ikke var klar over eksisterede. Han sagde også, at det er vanskeligt at bygge en butik, der ligger 8 meter oppe i luften. Derfor etableres der elevator til Lidl-butikken - og dem er der ikke mange af i dagens Danmark. Preben Kristensen nævnte også samarbejdet med Dansk Boligbyg: -Efter at I vandt konkurrencen skulle vi lige øve os i at arbejde sammen, men nu fornemmer jeg, at vi har været igennem de samme trækøvelser og tilgange til det hele, og jeg føler, at vi er kommet rigtig godt på bølgelængde, og jeg glæder mig også derfor til at fortsætte samarbejdet med Dansk Boligbyg.

Det samlede boligareal bliver på 9.165 m2, mens Lidl-butikken bliver på 2.622 m2, og caféen på 100 m2. Lejlighederne bliver fra 60 til 105 m2, og opføres som etageejendomme med etageantal varierende fra 3-5 etager. Det er visionen at skabe kernen i et nyt og levende bydelscenter for Aalborg Øst, som binder området sammen, og som kan fungere som et sammenhængende og fortættet byområde med forstads-karakter.

Billede fra 4 x spadestik: Fra venstre direktør Preben Kristensen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, ejendomschef Mads T. Nielsen og direktør Ole Nielsen.

Gå til aktuelt