12 ud af 48 boliger afleveret ved Uhrhøj i Vejle

22/11 - 2017

De første 12 af 48 boliger på Lillegårdsvej ved Uhrhøj i Vejle, er nu afleveret, og beboerne flyttet ind. Projektet for De Vanføres Boligselskab afd. 1 c/o ØsterBO, Vejle er en totalentreprise efter konkurrence, og omfatter en gennemgribende renovering af de oprindelige boliger på stedet. Kun bygningernes terrændæk, fundamenter og indervægge søges i størst muligt omfang bevaret. Boligerne skalmures, og murtykkelserne forøges 190 mm. udadtil. Der bliver saddeltage på hele bebyggelsen som bærende arkitektonisk idé. Materialevalget er bl.a. blødstrøgne teglsten og beklædninger med oliebehandlede trælister, som signalerer robusthed og byggeteknisk kvalitet. De 48 boliger har et samlet etageareal på 4.400 m2, og er fordelt på typer med enten 3 eller 4 værelser og med et bruttoareal fra 94 til 103 m2. Boligerne afleveres etapevis med den sidste i 2019. Arkitekter på projektet er Arkitema K/S, Aarhus og SlothMøller A/S er rådgivende ingeniører. Projektet har en entreprisesum på 46 mill. kr. 

Gå til aktuelt