142 boliger og tre bygherrer på Brahes Bakke i Horsens

Lokalplanen for Brahes Bakke i Horsens blev efter en proces på et lille års tid endelig offentliggjort den 7. marts efter at være godkendt på byrådsmødet den 28. januar.
Grunden er på ca. 45.000 m2, og den skal bebygges med 142 boliger i alt, fordelt på 3 bygherrer.

Dansk Boligbyg skal for PBU, Pædagogernes Pension og Domea i totalentreprise opføre henholdsvis 72 og 40 boliger.

Byggestart for PBU er 1. juni og for Domea er det 1. december. Desuden skal Danhaus opføre 30 rækkehuse i 1 og 2 plan i eget regi.

Efter ikrafttræden af lokalplanen den 7. marts blev den fælles byggemodning, som Dansk Boligbyg udfører for alle 3 bygherrer, påbegyndt den 12. marts.

Efter 2 ugers byggemodning kan det fremtidige vejforløb tydeligt ses, hvilket fremgår af billederne, der alle er leveret af Horsens Drone Service.

De opgravede områder uden for vejarealet stammer fra de nedsivningstest, der er foretaget for at sikre at undergrunden har den fornødne nedsivning for at kunne opfylde Horsens Kommunes krav til nedsivning.

Hele området er udlagt til LAR, og det medfører, at alt regnvand skal håndteres på egen grund. LAR- projektet udføres af Dansk Boligbyg for alle 3 bygherrer. 

(Fotos: Horsens Drone Service).

Gå til aktuelt