168 boliger opføres nu i Skovlunde Bymidte

I Skovlunde Bymidte på Torvevej 50 skal Dansk Boligbyg, Roskilde afdeling 2, i totalentreprise opføre 168 boliger med et samlet etageareal på 13.000 m2, samt 4.000 m2 kælder, plint og udenomsarealer. Projektet afleveres til bygherren, 1927 Estate i Risskov ved Aarhus, i april 2023. Arkitekt på projektet er GPP Arkitekter, mens Svend Poulsen A/S er rådgivende ingeniør.

De 168 boliger er fordelt med 106 etageboliger og 62 rækkehuse. Etageejendommen udformes som randbebyggelse i en "L"-form mod hjørnet af Ballerup Boulevard og Torvevej. Rækkehusbebyggelsen udformes som fire fortandede stænger, der ligger frit i landskabet, og flankerer to hævede taghaver. 

Rækkehusbebyggelsen rejser sig i variationer af 3-4 etager, mens etageejendommen opføres i fire etager, hvor et udsnit af den fjerde etage udnyttes til fælles tagterrasse.

Projektet skal bidrage til at binde byen sammen, og til at skabe rammerne for et attraktivt bymiljø. 

Rækkehusene flankerer to overdækkede parkerings-konstruktioner med taghaver, og mod syd afsluttes begge plinte af siddetrapper, dels mod områdets aktivitets- og legeplads, dels en grøn siddetrappe i forbindelse med et kommende rekreativt område. 

Projektet er et resultat af en proces, som Ballerup Kommune igangsatte i 2013 med fokus på udvikling og nytænkning af Skovlunde Bymidte - fra stationen i nord til Skovlunde Kulturhus i syd. 

(Visualiseringer: GPP Arkitekter). 

Gå til aktuelt