231 på venteliste til 28 almene boliger allerede før 1. spadestik

På energiselskabet NRGi’s grund i Horsens opføres der nu 60 etageboliger som første etape af et endnu større boligprojekt. Boligselskabet Domea Horsens og Dansk Boligbyg a/s er bygherrer, og Dansk Boligbyg a/s totalentreprenør på projektet med et etageareal på 5.659 etagemeter. Første spadestik fandt sted onsdag den 20. september, og forventet indflytning i 4. kvartal 2018.

Bebyggelsen på grunden, der ligger mellem Dagnæsallé og Bjerrevej i Horsens, omfatter 4 punkt-huse med 60 boliger, hvoraf 28 er almene familieboliger, og 32 private boliger. Domea kunne før 1. spadestik konstatere, at 231 interesserede lejere allerede står på venteliste til de 28 boliger. Da grunden ligger mellem to veje med forbud om gennemkørsel, har kommunen oprettet to nye vejnavne på stedet. Etape 1 og 3 opføres således ved en ny vej, der hedder Gnisten, mens etape 2 opføres ved en ny vej med navnet Lysbuen.

Alle boliger får privat terrasse eller altan. Arkitektonisk vil bygningerne fremstå både homogent og sammenhængende med facader i gul tegl, hvor reliefpartier i murværket bidrager til stoflighed og variation i murværket. Bygningerne placeres i et stort parklignende rum med regnvandsbassiner, legearealer, opholdsarealer og små højder i terræn.

Borgmester Peter Sørensen, Horsens, ”tyvstartede” ved at tage det 1. spadestik med skovlen på en stor gravemaskine. Derefter tog adm. direktør, CEO Anton Nørgaard, Dansk Boligbyg a/s det første spadestik, overvåget af borgmesteren og projektudviklingschef Louise Prahm, Domea.dk samt Boje Krogh-Hansen, formand for Boligselskabet Domea Horsens.

Sidstnævnte sagde bl.a.: -Vi ser frem til et godt samarbejde med Dansk Boligbyg, som vi kender og har haft gode samarbejder med på andre projekter, senest på Godsbanegade i Horsens og i Odder. Det nye her er, at vi er fælles om byggeriet, der omfatter en kombination af lejer- og ejerboliger. I dette område af Horsens findes der ikke nogen form for almene boliger. Vi har allerede oplevet en meget stor interesse for det byggeri, vi nu sætter i gang med en forventet indflytning omkring den 1. juni næste år.

Adm. direktør, CEO Anton Nørgaard, Dansk Boligbyg a/s, der via det 100 % ejede selskab Bjerrevej 1 ApS er bygherre, sagde bl.a.: -Der er nu gået godt 3 år siden jeg første gang gik rundt på grunden sammen med samarbejdspartnere fra Kuben Management i Aalborg og Kjær & Richter fra Aarhus. Vi glæder os nu til at se resultatet, og er sikre på, at grunden i dag er lagt til et flot, dejligt kvarter i Horsens med boliger af meget høj standard. Og i sammenhæng med dette projekt skal vi også til at bygge på Blumersgade i centrum, så NRGi kan flytte ind i nye, moderne lokaler.

Borgmester Peter Sørensen sagde bl.a., at den lange venteliste allerede før det 1. spadestik er et godt tegn og også et billede af en udvikling, hvor mange gerne vil blive boende i byen, måske i en mindre bolig og med stor altan. Desuden gerne i et gedigent byggeri med høj kvalitet og sociale fællesskaber. Han takkede endelig bygherrerne – Bjerrevej 1 ApS v/Dansk Boligbyg a/s og Domea, Horsens – for risikovilligheden ved at investere, og understregede, at ”det altså ikke er i alle byer, man kan se en så stor investeringslyst som her i Horsens”.

Gå til aktuelt