24 boliger i Odder

For boligforeningen AAB, Odder, opføres 24 almene boliger på Østergade 60-106. 10 af boligerne er 100 m2, og 14 er 86 m2. I projektet har Arkitektfirmaet Frost Larsen i samarbejde med Dansk Boligbyg tænkt meget over detaljerne, ligesom det er tilstræbt at gøre byggeriet så let at vedligeholde som muligt. Også udenoms-arealerne er der tænkt på. Landskabsarkitekt Boldt Henningsen Landskabsarkitekter har udarbejdet plan med grønne arealer, beplantning og legeplads.

Gå til aktuelt