32 handicapboliger i Nyborg

Vor afdeling i Odense opfører for Region Syddanmark 32 handicapboliger og 1 fælleshus på Skaboeshusevej i Nyborg (botilbuddet Engbo). Første spadestik på byggeriet blev taget af regionsrådsformand Carl Holst (V) den 15. august. Byggeriet med et kontraktbeløb på godt 27 mill. kr., indrettes i fire afsnit, hver med otte boliger og fællesfaciliteter. Endvidere indrettes et afsnit til administration for hele Engbo, som udover denne enhed får en tilsvarende afdeling i Kerteminde med 20 beboere. Det samlede, bebyggede areal i Nyborg bliver på 2.800 m2.

Carl Holst sagde bl.a.: - De 32 nye pladser skal ses som en del af en masterplan-vision om hvordan fremtidige institutioner skal være. Vi bygger af hensyn til medborgerne, de pårørende og det faglige personale. På basis af allerede gode rammer skal vi skabe endnu bedre rammer.

Byggeriet, der er for fysisk og psykisk handicappede, skal afleveres til bygherren den 1. juni 2012 - projektet skal således afleveres efter en byggeperiode på ca. 10 måneder. Betonelementer til væggene leveres i uge 43, og omkring årsskiftet ventes huset "lukket". Der er tale om et lavenergi-byggeri uden mursten. Elementerne af beton har isolering på den ene side, hvorpå der bliver et lag puds. På den måde bliver væggene så smalle som muligt for at opnå optimalt nettoareal og samtidig et lavt energiforbrug.

Regionsrådsformand Carl Holst (V), tager det første spadestik til den nye institution i Nyborg.

Gå til aktuelt