33 almene boliger på Dyrskuepladsen i Juelsminde

Dansk Boligbyg a/s opfører i hovedentreprise 33 almene boliger på Dyrskuepladsen, på hjørnet af Strandhusevej og Petersmindevej i Juelsminde. Bygherre er Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab, JAB.
Byggestart er primo april, og boligerne afleveres til bygherren ultimo juni 2019. Projektet omfatter 12 dobbelthuse med 24 boliger på mellem 100 og 115 m2, samt 2 rækkehuse med ialt 9 boliger på hver 87 m2.
Boligerne opføres med gule murstensfacader, der bliver brudt af lette partier plank, monteret som klink. Boligerne bliver med tagpap, og der bliver ensidig, let skrånende taghældning.
Det samlede etagearel udgør 3.521 m2, og området ved husene bliver begrønnet, ligesom der anlægges regnvandsbassin.
Arkitekt og ingeniør er Rambøll A/S. Entreprisesummen udgør 39 mill. kr.  

Gå til aktuelt