37 tryghedsboliger i Lund ved Horsens

Arbejdet med opførelsen af 37 tryghedsboliger i Lund ved Horsens for Boligforeningen AAB af 1938 blev påbegyndt den 1. september 2020. Og den 1. oktober 2021 vil de 37 familieboliger for målgruppen +60 årige være klar til indflytning. Projektet ligger på et stykke uudnyttet jord ved Nørre-Snedevej og ved plejehjemmet Tamdrup Centret.

Projektet omfatter 3.600 etagemeter, og de 37 tryghedsboliger opføres som mindre huse med 2-3 boliger i hver. Hver bolig bliver på 98 m2, og kommer til at ligge på niveaufri grund. Udover boligerne omfatter projektet også et orangeri, hvortil også beboerne på Tamdrup Centret får adgang, og tilsvarende får beboerne i de nye tryghedsboliger adgang til faciliteterne på Tamdrup Centret, der drives af Boligforeningen AAB af 1938.

Til Horsens Folkeblad siger adm. direktør i AAB, Steffen Møller Borgbjerg bl.a., at organisationen har gode erfaringer med at samarbejde med Dansk Boligbyg - med henvisning til boligforeningens seneste afdeling på Rylevej i Horsens.

Boligforeningen vil gerne give et løft til beskæftigelses-situationen i Horsens med henvisning til kommunens strategi om at fremrykke anlægsprojekter under coronakrisen.

Pluskontoret er arkitekter, og rådgivende ingeniør er Niras. Land & Plan - Bonefeld & Bystrup, Horsens, er landinspektører/landskabsarkitekter på projektet.

Entreprisesummen udgør 52 mill. kr.

Visualisering: Boligforeningen AAB af 1938. 

Gå til aktuelt