38 attraktive, almene boliger midt i Videbæk

I hjertet af Videbæk, vest for Herning, skal Dansk Boligbyg a/s i totalentreprise og i et samarbejde med ERIK arkitekter og Rønslev Rådgivende ingeniører, opføre 38 boliger for Boligselskabet Bomidtvest. Boligerne opføres som 3 punkthuse på 4 etager plus parterre, beliggende i rekreative omgivelser af bakker, bassiner og vild beplantning, der skaber liv og plads mellem husene. Det samlede etageareal udgør 4.565 m2.

Fra boligerne bliver der udsigt til træer og natur fra rummelige altaner og store vinduer, der lukker dagslys helt ind i hjemmet. Lejlighederne bliver moderne og funktionelle med 3 værelser, køkken-alrum med samtalekøkken og store – tilgængelige – badeværelser med adgang fra både entré og soveværelse. Enkelte 2-værelses lejligheder i stueetagen er oplagte alternativer til de mindre pladskrævende. Husene bliver udført i karaktergivende tegl med murværksdetaljer og brunlige/lyse nuancer, afstemt med de naturlige omgivelser.

Boligerne opføres som LAR-projekt – regnvandet fra tagfladerne afledes til 3 bassiner, og håndteres lokalt på projektgrunden. Dermed opnås flere bæredygtigheds-fordele: Presset på kloakledningerne bliver mindsket, regnvandet benyttes som rekreativt element i byrummet, og bliver samtidig en ressource, der bidrager til at øge biodiversiteten. I tørre perioder vil bassinerne være tørre med græsser.

Beplantningen primært græs,
der kun skal klippes få gange

De nye attraktive, almene boliger får en smuk beliggenhed på en naturgrund ved anlægget midt i Videbæk – med krydsende vandløb. Området bindes sammen af en øst-vest gående grussti, som mødes på en fælles opholdsterrasse, der bygger bro over en bæk. Der bliver altså rig mulighed for ophold i rekreative omgivelser, hvor håndteringen af regnvand spiller en markant rolle. Beplantningen på området bliver primært græs af en type, der ikke skal klippes det meste af året. Valget af naturlig beplantning med blomstrende planter, uklippet græs, store træer og evt. døde træstammer i krattet vil give gode vilkår for et stort dyreliv omkring området.

Der bliver adgang til boligerne i 2 niveauer, da punkthusene opføres på et skrånende terræn. Den ene bliver fra P-pladser til trappetårn, den anden giver adgang fra Bredgade, hovedgaden i Videbæk. Konstruktionerne i råhusene er betonelementer med stålaltaner. Valget af materialer er ud fra et krav om en lang levetid samt lave drifts- og vedligeholdelses-omkostninger uden at gå på kompromis med byggeriets æstetiske kvaliteter.

(Visualiseringer: ERIK Arkitekter).

Gå til aktuelt