39 almene boliger i Horsens - Rylevej

Dansk Boligbyg a/s er hovedentreprenør på et projekt med opførelse af 39 almene boliger på Rylevej 2-52 i Horsens.
Projektet omfatter fjernelse af utidssvarende boliger på grunden, inkl. sanering, og opførelse af nye tidssvarende boliger.
De 39 boliger fordeles på fem rækkehuse, hvoraf to bliver med ialt 15 to-plans boliger. Samlet bliver der fem boligtyper.
Projektet blev påbegyndt i marts 2017, og afleveres til bygherren ultimo oktober 2018.

Kontakt Dansk Boligbyg hvis du/I ønsker opførelse af almene boliger, rækkehuske, skoler eller andet.

Gå til aktuelt