4 nye boligblokke ved Brønderslev Station

I Brønderslev danner 4 boligblokke rammen om 66 almene familieboliger og 30 ungdomsboliger for Boligselskabet Domea Aabybro, samt 19 private boliger for SAAC, v/Svend Aage Christiansen, Østervrå. ”Brunder Tårnhuse” er med et samlet etageareal på 9.825 m2 opført i totalentreprise af Dansk Boligbyg a/s.

Navnet ”Brunder” refererer i øvrigt til en historisk høvding af samme navn, og heraf Brønderslev som bynavn. Det har været et ønske at integrere og respektere byens historie. Derfor er mursten fra pladsens tidligere bygninger blevet renset og pudset, og implementeret i trappeopgangene til de nye boliger – og dermed bygger tårnhusene altså bro mellem Brønderslevs fortid og fremtid.

De i alt 115 boliger er opført på en grund ved Brønderslev Station, der tidligere har huset Posthus og Politigård. Gaden, der fører ind til boligerne, har fået navnet Peder Nielsens Gade, ligesom en stor plads i området er navngivet ”Peder Nielsens Plads” efter Peder Nielsen, stifter af Pedershåb Maskinfabrik, som var med til at skabe grundlaget for udviklingen af Brønderslev til en købstad.

Nyt attraktivt område i Brønderslev

Blok 1-3 har familieboliger fra stueplan til 4. sal, mens der på 5. sal er ejerboliger. Og blok 4 har 30 studieboliger fra 1.-5. sal. Den samlede bebyggelse fremstår med et ensartet, sammenhængende arkitektonisk udtryk med facader i gul tegl, og med områder i relief for at bryde den ellers blanke facade.

Facaden brydes desuden af altaner, der giver beboerne udearealer i forbindelse med deres bolig. På blok 1-3 er der desuden fælles tagterrasser, der kan give beboerne private udeområder. Dansk Boligbyg a/s har samarbejdet med arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S om den arkitektoniske del, mens rådgivende ingeniører har været Oluf Jørgensen A/S.

Området, der kun ligger et stenkast fra banegården, omfatter desuden fælles parkering omkring et internt vejanlæg, ligesom et stisystem er udlagt på grunden for at skabe bymæssig sammenhæng på tværs af grunden, der tidligere hed Rhododendronpladsen. Det resterende areal er udlagt som grønne områder, der skal bidrage til at skabe et attraktivt lokalområde i centrum af Brønderslev og sociale samlingssteder i form af bænke og legeplads.

Du kan læse flere spændende fakta om ”Brunder Tårnhuse” og bebyggelsen i centrum af Brønderslev lige her

Fokus på vedligeholdelsesfrie materialer

Fra projektering til udførelse har der været fokus på at anvende vedligeholdelsesfrie materialer. Adgangen til boligerne foregår via fælles trapperum med terrazzotrapper og hvidmalet værn samt store vinduespartier, der sikrer et lyst og venligt trapperum. På lofterne er der i trappeopgangene valgt træbetonlofter i felter for at bryde overfladen og bidrage til akustik-regulering i gangarealet. I lejlighederne er der valgt vinylplank, som dels er robust, og dels giver et varmt og hjemligt indtryk.

Forener privat og almennyttigt byggeri

”Brunder Tårnhuse” revitaliserer hele det centrale byrum, og forener med to bygherrer privat og almennyttigt byggeri. ”Brunder Tårnhuse” er samtidig det højeste byggeri i Brønderslev. Ansvarlig for projektet hos Dansk Boligbyg a/s, projektchef Jørn Nørlem, siger: ”Det har med opførelsen af 4 punkthuse i op til 7 etager været spændende at bidrage til omdannelsen af et centralt byområde, og vi føler, at Brønderslev har bakket op om projektet. Fra de fælles tagterrasser har beboerne kig til både Store Vildmose og Rubjerg Knude. Og omkring husene skal stier samle byens nye plads på tværs af grunden, hvor grønne områder skal være med til at forene Brønderslev”.

”Byggeriet hviler på en ejermodel, hvor to bygherrer arbejder sammen, og repræsenterer både alment og privat byggeri. Jeg vil gerne rose begge bygherrer for evnen til at kunne mødes, tænke i helheder og sammen finde gode, bygbare løsninger. Desuden vil jeg gerne fremhæve det smidige og konstruktive samarbejde med både Brønderslev Kommune, arkitekterne Kjaer & Richter samt rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S”, siger projektchef Jørn Nørlem.

Har du spørgsmål til projektet, eller er du interesseret i et samarbejde, så kontakt os endelig. Vi har medarbejdere i hele landet.

Dansk Boligbyg a/s har fokus på bæredygtighed

Dansk Boligbyg a/s har fokus på bæredygtighed, og er bl.a. medlem af Green Building Council Denmark. Om holdningen til bæredygtighed siger adm. direktør Anton Nørgaard bl.a.: ”Vi er Premium medlem af Green Building Council Denmark, og bruger bl.a. vores medlemskab til at understøtte den generelle udvikling omkring øget bæredygtighed i byggesektoren, samt drive den organisatoriske omstilling, der følger i kølvandet på denne udvikling. Herunder arbejder vi i Dansk Boligbyg a/s struktureret på at konkretisere og integrere bæredygtighed som en naturlig del af vores faglighed og leverancer. Vi har efterhånden opnået solid erfaring med bl.a. DGNB-certificerede byggeprojekter, og står i spidsen for et projekt, hvor intentionen er at blive Danmarks første DGNB Platin certificerede boligbyggeri”.

”Flere medarbejdere er desuden uddannet som DGNB-konsulenter, hvilket i stigende grad gør os i stand til at planlægge og anvende værktøjer samt i det hele taget facilitere processer for bæredygtighed i byggefasen. Dermed bidrager vi aktivt til at styrke samarbejdet og dialogen omkring bæredygtighed over for bygherrer og andre beslutningstagere”, siger Anton Nørgaard.

Du kan også læse om et af vores andre spændende DGNB boligprojekter her.

Gå til aktuelt