74 nye boliger i Fremtidens Forstad i Årslev på Fyn

Dansk Boligbyg skal for Humlebo Gruppen opføre 74 boliger i "Fremtidens Forstad" i Årslev, der er tænkt som en bæredygtig og spændende bydel. Intentionerne er gjort konkrete i lokalplan og designmanual for Faaborg-Midtfyn Kommune. Ambitionerne er defineret med en målsætning om at opnå DGNB-Guld certificering.

Bebyggelsesplanen tager afsæt i det fynske herregårdslandskab, og består af tre boligklynger, hver med 4-6 gårde. Hver gård får sin egen identitet. F.eks. er belægningsoverfladerne i de tre fælles gårdrum som en reference til de traditionelle gårdspladser belagt med perlesten i forskellige farvegrupper. 

I bebyggelsens tre "gårde" - Ågård, Agergård og Enggård - indgår der fem boligtyper i forskellig udstrækning. De fordeler sig på tre tæt-lav typer (dobbelthuse på 90 m2, rækkehuse på hhv. 90 m2 og 122 m2, og to etagebolig-typer på hhv. 78 m2 og 98 m2 i 4-plans bygninger). Alle boligtyper er disponeret med en husdybde på 10 meter. Hertil kommer karnapper, trappetårne og skure som knaster på bebyggelsen, som udføres med facade i træbeklædning, mens øvrige facader udføres som muret byggeri. Det samlede etageareal udgør 7.200 m2.

Den samlede bebyggelse skal fremstå med et helhedspræg af bæredygtigt byggeri. Dette understreges ved at de anvendte materialer i højest muligt omfang er bæredygtige i en grad, så der opnås DGNB-Guld certificering.

Archidea og LYTT er arkitekter, og OBH er rådgivende ingeniører på projektet. 

Se også www.humlebogruppen.dk 

Gå til aktuelt