Aarhus Kollegiet - 352 nye ungdomsboliger i Gellerup

352 nye ungdomsboliger i Gellerup med vægt på social bæredygtighed

Dansk Boligbyg a/s har for Brabrand Boligforening opført 352 ungdomsboliger i Gellerupparken i Brabrand, Aarhus Vest. Totalentrepriseprojektet har fået navnet ”Aarhus Kollegiet”. Boligerne er 16-39 m2, og 1, 1,5 og 2 værelsers boliger med tilhørende fælleskøkkener og indendørs opholdsarealer, iværksætter-faciliteter, vaskeri samt kælder for teknik, cykler og depotrum. Projektet omfatter også tagterrasser med væksthuse, og inspirerende udeophold i gårdrum. Der er lagt stor vægt på at skabe rum, der understøtter fællesskaber.

Ambitionen for det nye kollegium har som udgangspunkt været at understøtte gode intentioner og visioner fra den overordnede helhedsplan for et revitaliseret Gellerup og Toveshøj i Brabrand. Et meget ambitiøst projekt med omdannelse af hele området, hvor det har været udfordrende kontinuerligt at få økonomien til at hænge bedst muligt sammen med bygherres og arkitekters oprindelige vision.    

Aarhus Kollegiet på Karen Blixens Boulevard har et etageareal på 15.500 m2, og er opført som et varieret kvarter med 7 klyngedannelser, der tilbyder bløde værdier som nærhed, arkitektonisk variation, skønhed og æstetiske elementer. Bygningerne er som 2 U’er, og opført som sammenhængende punkthuse i forskellige højder og facadespring. Boligerne har egne altaner, og området giver direkte adgang til byhaver, pladser, caféer og gaderum, der er med til at skabe en attraktiv ungdomsby med storbystemning.

Læs mere om byggeriet og facts her

Æstetik med fokus på detaljen

Kollegiet har et indre, beskyttet gårdmiljø, som er et grønt åndehul for kollegianerne. Aarhus Kollegiet er disponeret med henblik på at understøtte forskellige former for sociale fællesskaber, både i flere skalaer og mellem forskellige mennesker og kulturer.

De mange fælles opholdsrum, der så vidt muligt er integreret i de fælles adgangsveje, bliver naturlige og trygge mødesteder når kollegianerne færdes mellem byen og de individuelle boliger. Det har også været et mål at invitere til uformelle møder, og fra hovedindgangen er der adgang til et iværksætter-område, hvor møder kan opstå mellem beboere og udefrakommende, kreative kræfter fra bydelen og det øvrige Aarhus. På den måde er der skabt et sted til nye ideer og forretningsmodeller.

Det er et byggeprojekt med fokus på detaljen. I samarbejde med Randers Tegl er der eksempelvis udviklet en særlig ”Gellerup sten” i 3 varianter. De er med til at synliggøre arkitekturen med spring i facaderne, så karréerne syner som byhuse. Kollegiet har 3 større, centralt beliggende tagterrasser, der altid vil være i fuld sol, og fra det centrale gårdrum i karréen er der direkte adgang til den ene terrasse. Og hver tagterrasse har sit eget væksthus.

I projektet med Brabrand Boligforening som bygherre har Dansk Boligbyg a/s bl.a. arbejdet sammen med Rambøll, SAHL Arkitekter, Nord Architects Copenhagen og Arkplan samt DAI Arkitekter og Ingeniører.

Solid erfaring med ungdomsboliger og både grøn og social bæredygtighed

Dansk Boligbyg a/s har solid erfaring med byggeri af ungdomsboliger. Blandt andet med ”Det Favnende Studiehus” i Aarhus og med ”Valby Idrætskollegie”, certificeret til henholdsvis DGNB Guld og DGNB Sølv. I alle byggesager er en konstruktiv og kontinuerlig dialog afgørende – og særlig væsentlig i forbindelse med prestigebyggeri, der desuden har en stram økonomisk ramme. Altså byggeri, hvor der forventes meget af arkitekter og bygherre, og hvor priserne varierer under forløbet.

Bæredygtighed har været et nøgleord i projekt ”Aarhus Kollegiet”. Der har således været fokus på lavt energiforbrug, robuste og vedligeholdelsesfrie materialer, ”grønne” tage og væksthuse samt et godt indeklima. Teknikken er med CTS-styring, som gør det let for viceværterne at overvåge, ligesom der er etableret brik-adgang til alle områder, inkl. affaldsspande i gården. Der er etableret ”grønne områder” på tagene, inkl. drivhuse til alle med ”grønne fingre”, ligesom alle ubrugte tagflader er afsluttet med sedum, både for at opsamle vand og for at fremhæve det visuelle udtryk.

På tværs gennem kollegiet er der en ”grøn” stiforbindelse, som skal bidrage til åbenhed samt oplevelsen af fællesskab og liv i denne nye del af Gellerup-området i Aarhus.

Dialogen med både bygherre, rådgivere og underentreprenører har været præget af gensidig åbenhed, og er resulteret i et både konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde. 

Læs mere om ”Det Favnende Studiehus” her

Læs mere om "Valby Idrætskollegie” her

Gå til aktuelt