Årsregnskab 2022-23: Stærk likviditet og soliditet

Dansk Boligbyg A/S fik i seneste regnskabsår en samlet omsætning på ca. 1,5 mia. Styringsentreprenøren lander et overskud før skat på godt 10 mio. på trods af fortsat udfordrende markedsvilkår. Samtidig styrkes likviditet og soliditet yderligere.

Dansk Boligbyg havde en omsætning på 1.524 mio. kr. i 2022/23 (mod 1.434 mio. kr. i 2021/22) og et resultat før skat på 10,2 mio. kr. i 2022/23 (mod 20,3 mio. kr. i 2021/22).

I det netop afsluttede regnskabsår er den ansvarlige kapital i selskabet øget til 138 mio. kr. (mod 122 mio. kr. sidste år), ligesom soliditetsgraden er forbedret til 30,4 procent mod 25,7 procent året før. Ydermere er cash flow fra driften og likviditeten styrket markant sammenlignet med det seneste regnskabsår.

Positive resultater gennem 25 år

”Dansk Boligbyg kan i år fejre 25-års fødselsdag, og hvis vi ser bort fra det allerførste år, har vi udelukkende haft positive resultater. Det har vi også i det seneste regnskabsår,” siger Dansk Boligbygs administrerende direktør Anton Nørgaard og fortsætter:

”Resultatet er på ingen måder prangende, men det er til at forklare med baggrund i et marked, der fortsat har været udfordret af bl.a. store prisstigninger på materialer, materialemangel og forsinkede leverancer. For at tilpasse os vilkårene og udvise rettidig omhu har vi desuden lukket en af vores afdelinger i Horsens. De forhold har tilsammen medført ekstra omkostninger og manglende forventet indtjening.”

Klar til fremtiden med ny koncernstruktur

De seneste fem-syv år er Dansk Boligbyg vokset til dobbelt størrelse – både med hensyn til omfanget af byggesager og antallet af medarbejdere. Væksten har krævet løbende tilpasning af virksomhedens interne strukturer og en styrkelse af de supportfunktioner, der bidrager til øget professionalisering og effektivitet.

En ny koncernstruktur blev implementeret 1. april 2023 – med dannelsen af to driftsselskaber for aktiviteterne i henholdsvis Vest- og Østdanmark.

”Vi ønsker også i fremtiden at sikre fuldt nærvær i vores ledelse og styring af både virksomheden og de enkelte byggerier. Vi skal pleje vores gode og langvarige relationer til kunder og samarbejdspartnere, og så skal vi fastholde den stærke kultur, som altid har været grundlaget for vores succes. Samtidig har vi et klart mål om at være en god arbejdsplads med en høj grad af trivsel og arbejdsglæde,” siger Anton Nørgaard om baggrunden for den nye struktur.”

Aflevering af mange vellykkede boligprojekter

Det er et adelsmærke for Dansk Boligbyg, at byggerier af boliger, plejehjem og institutioner for private og offentlige bygherrer afleveres til aftalt pris, tid og i rette kvalitet.

Eksempler på vellykkede byggerier, afleveret i 2022/23, er:

Krebsehusene, Esbjerg – fremtidens seniorby med 76 boliger, plejecenter og lægehus

Nordbjerg, Aarhus – 172 nyopførte leje- og ejerboliger

Stjernegården, Odense – totalrenovering af 109 almene boliger, omdannet til 95 tidssvarende boliger

Godsbanekollegiet, Aarhus – 360 nyopførte ungdomsboliger og fællesfaciliteter

Borgvold, Vejle – totalrenovering af kontorejendom indrettet til hotel

Dampmøllen, Ringsted – 69 nyopførte almene boliger.

Flere udvalgte referencer findes på hjemmesiden.

Fremtiden tegner lys

Dansk Boligbyg forventer fortsat høj aktivitet i 2023/24 og et forbedret resultat. Forventningen baserer sig primært på allerede igangværende projekter, indgåede aftaler om nye projekter og den aktuelle pipeline.

”Vi står godt rustet til fremtiden med mange interessante projekter i gang, nye sager på vej ind og en god pipeline i både Vest- og Østdanmark. Samtidig glæder jeg mig meget over at konstatere, hvordan de stærke organisationer, vi nu har fået etableret under Kris Houmann og Arne Beckers ledelse, arbejder dedikeret med tingene,” siger Anton Nørgaard.

Dansk Boligbyg er solidt funderet med en stærk position inden for alle former for bolig- og institutionsbyggeri, og det er min klare forventning, at vi i løbet af de kommende år vil se en forbedret indtjening,” tilføjer han.

Driftsselskaber i form til fremtiden

Anton Nørgaards forventninger til fremtiden bekræftes af de to nye driftsdirektører. Det er i Dansk Boligbyg Øst A/S Arne Becker, der kom til Dansk Boligbyg som regionsdirektør i Østdanmark for godt et år siden, og i Dansk Boligbyg Vest A/S Kris Houmann, der gennem de seneste knap 5 år med stor succes har drevet Dansk Boligbygs afdeling i Aalborg.

”Jeg er meget optimistisk med hensyn til vores fremtid,” siger direktør Øst Arne Becker og fortæller:

”Jeg oplever, at vores adfærd og værdier bliver værdsat i markedet – både af vores gode faste samarbejdspartnere og de nye kontakter, vi kommer i dialog med. Desuden har vi det seneste år arbejdet med at sikre større nærhed i gennemførelsen af projekterne med fokus på indtjening og risikostyring.”

”Jeg ser tilsvarende positivt på fremtiden,” siger direktør Vest Kris Houmann. Han uddyber:

”Vi befinder os lige nu i et relativt hårdt marked, men vi har vores helt klare berettigelse med et kompetent og topmotiveret team, mange interessante byggerier i gang og flere projekter på vej. Der skal arbejdes med tingene, og det gør vi hver eneste dag.”

Gå til aktuelt