Aftale om opførelse af 198 almene boliger i Vinge

Dansk Boligbyg skal i totalentreprise opføre 198 almene boliger for Vores Bolig i den igangværende udbygning af landsbyen Vinge nær Frederikssund. 

Aftalen om byggeriet, der kommer til at strække sig over de kommende to år, er indgået i kraft af den rammeaftale, Domea.dk har med Dansk Boligbyg.

Vinge ventes at blive et nyt attraktivt udflytterkvarter, efter åbningen af Kronprinsesse Marys Bro i 2019 og en ny S-togsstation i 2020 har forbedret infrastrukturen omkring den lille landsby markant.

Udviklingen af de nye almene boliger her blev sat i stå i sommeren 2022, da den tidligere totalentreprenør gik konkurs. Men nu genoptages projektet, efter kommunen har godkendt de mindre justeringer af projektet, som Dansk Boligbyg og bygherren har ønsket:

”Jeg er overbevist om, at vi nu får etableret nogle gedigne og moderne lejeboliger i et meget attraktivt område. Der bliver boliger for både unge, ældre og børnefamilier,” siger Thomas Helsted, projektleder hos Domea.dk, der varetager bygherrefunktionen for Vores Bolig.

”Vi har samarbejdet med Dansk Boligbyg i mange år. Jeg forventer, at byggeriet af Rosenvængets mange nye boliger sker i samme gode ånd som i tidligere projekter, hvor vi får løst opgaver og eventuelle udfordringer på bedste vis,” tilføjer han.

Mange større boligbyggerier i Østdanmark

Vinge-projektet føjer sig til de betydelige institutions- og boligbyggerier, som Dansk Boligbyg i forvejen er i gang med at opføre. Det gælder fx byggerier i Hørsholm, Slagelse og Gentofte. 

”Jeg er glad og stolt over den tillid Domea.dk og Vores Bolig viser Dansk Boligbyg ved at betro os opførelsen af boligerne i Vinge. Lige nu arbejder vi også med en række andre fine projekter i omegnen af Hovedstaden, og vi ser ind i en yderst interessant pipeline i kraft af den store tillid, markedet viser os,” siger direktør Øst Arne Becker.

Boligkvarter med mange variationer

Projektet omfatter boligbyggeri på ca. 17.200 etagemeter på Store Rørbækvej i Vinge. Boligerne opføres i tre boliggrupper med stor variation – både hvad angår bygningstyper, antallet af etager, tagenes udformning og facadernes udtryk. 

Tilsammen indeholder bebyggelsen to punkthuse, to rækkehusbyggerier, to længehuse og tre vinkelhuse.

De to punkthuse med fladt tag opføres som etagebyggeri på henholdsvis otte etager med i alt ca. 2.600 kvadratmeter og 10 etager med i alt ca. 3.250 kvadratmeter. Det ene af punkthusene får desuden delvis kælder.

Rækkehusene bygges i to rækker med i alt henholdsvis 420 og 620 kvadratmeter. Rækkehusene får klassisk saddeltag. 

To længehuse opføres med henholdsvis to og fire etager og udgør ca. 1.000 og 1.500 kvadratmeter. Det ene får fladt tag med ensidig hældning, mens det andet får mansardtag.

Bebyggelsens tre vinkelhuse på bliver på henholdsvis to, tre-fire og seks etager - på ca. 1.000, 2.800 og 4.100 kvadratmeter. Der bliver delvis kælder under alle vinkelhuse.

Projektet er netop påbegyndt, og boligerne skal efter planen være afleveret i efteråret 2025.

Fakta om projektet

198 boliger på ca. 17.200 etagemeter opføres i boliggrupper med stor variation i bygningstyper og udtryk.

Byggestart: Sommeren 2023
Aflevering: Efteråret 2025
Bygherre: Vores Bolig v/Domea.dk
Bygherrerådgivning: Wissenberg A/S
Totalentreprenør: Dansk Boligbyg Øst A/S
Arkitekt: Mangor & Nagel
Ingeniør: ABC Rådgivende Ingeniører

Gå til aktuelt