Ansvar og tillid til vores praktikanter - læs mere her

Vi tilbyder hvert år ingeniør- og konstruktør studerende en praktikplads.
Vore praktikanter får stor tillid, og arbejder normalt meget selvstændigt.
Vi har stor glæde af denne ordning, og føler, at både praktikanter og Dansk Boligbyg drager nytte heraf.


Ansvar til praktikanter
i Jægersborghave Nord

Vi giver ordet videre til Emil og Zayno, 2 af vores aktuelle praktikanter:

På byggepladsen i Gentofte Kommune er vi to praktikanter, som har fået muligheden for at hjælpe virksomheden med udvikling af projektet ”Jægersborghave Nord”, der omfatter 72 nye plejeboliger og tilhørende servicearealer på Jægersborghave Plejecenter i Gentofte. 

Vi er begge studerende på hhv. Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Erhvervsakademi.

Zeyno har fået ansvaret for bl.a. inventar, VVS og ventilation, og Emil har fået ansvaret for bl.a. tagkonstruktion, facader og indvendige vægge. Vi er begge ude på byggepladsen, hvor vi laver diverse tilsyn, og vi ser begge frem til de sidste fire lærerige måneder i vores praktikforløb.

Totalentreprisen udgør opførelse af en særskilt bygning med 72 plejeboliger, samt tilhørende personalerum og fællesarealer.

Udvendigt arbejder man på at få monteret isolering på facaden, samt spær og remme på taget. De sidste altandæk er ved at blive hejst på plads – på de færdigmonterede stålsøjler.

Indvendigt er man startet på at støbe gulve i stueetagen zone 1. Mens gulvet hærder i stueetagen, forberedes støbning af gulv på 1. sal zone 1.

I bygningens zone 2 arbejder tømrerne med de indvendige gipsvægge i stueetagen. Der monteres stål og første lag gips, hvorefter diverse installationer kan færdiggøres i væggen, inden de lukkes helt.

Der er monteret afløb til badekabiner og køkkener i boligerne, så skakterne kan blive støbt ud. De lodrette føringsveje til ventilation er påbegyndt, mens man afventer en afklaring på mock-up til de vandrette føringsveje i gangarealet på 1. og 2. sal.

Dansk Boligbyg har en god dialog med bygherren, og projektet skrider fornuftigt frem. Projektet forventes at være klar til aflevering til bygherren i oktober måned.

Med venlig hilsen,
Emil Ebbesen og
Zeyno Kiran

Gå til aktuelt