Banebyen i VIborg - 5 etaper med 2 blokke i hver

I Banebyen i Viborg opfører vi 144 boliger, opdelt i 5 etaper med 2 blokke i hver. 

Etape 1:
1 blok er færdigmalet, og vi er i gang med montage af inventar – vi påbegynder gulv arbejde og indvendig snedkerarbejde herefter. Prøve lejlighed står klar ultimo februar 2020. Montage af altaner og opbygning af gårdrum vil ske tidligt forår.

Etape 2:
Vi har lavet alle installationer, og er i gang med undergulve thermolit/slidlag/gulvvarme. Udtørring og maler arbejde er næste step.

Etape 3:
Her har vi monteret vinduer i begge blokke, og er godt i gang med skalmuringen. Indvendigt pågår installationer samtidig med indvendige vægge af porebeton.
Samtidig er tagdækkerne efterhånden langt med tagene på begge bygninger. Installationer og undergulve pågår herefter.

Etape 4:
Montørerne har hejst til og med 1. sal på begge bygninger, og er ved at sammenstøbe dæk.
Vi bliver færdige med montage ultimo uge 8, hvorefter vindues montage og murer pågår fra uge 9.

Etape 5:
Her har vi lavet fundamenter og alle udvendige kloakker.
Vi bliver færdige med terrændæk ultimo uge 8/2020, hvorefter montage af elementer pågår mandag uge 9.

Gå til aktuelt