Bedste årsresultat nogensinde i Dansk Boligbyg

Pressemeddelelse, udsendt 02. juni 2017

Dansk Boligbyg a/s fortsætter den positive tendens, og kan ligesom forrige regnskabsår igen i år præsentere det bedste resultat nogensinde. Og virksomheden håber at kunne fortsætte denne tendens i de kommende år. Årsresultatet er forbedret med knap 1 mill. kr. netto – fra 18,9 mill. kr. til nu 19,8 mill. kr. 

Resultatet før skat udgør et overskud på 25,5 mill. kr. mod 24,3 mill. kr. året før, og bliver af ledelsen betegnet som tilfredsstillende. Efter en ekstraordinær udlodning på 5 mill. kr., er egenkapitalen inkl. ansvarlig lånekapital på 71 mill. kr., eller på samme niveau som året før. Den aktuelle ordrebeholdning er på 1,5 milliarder kr.

For første gang har Dansk Boligbyg a/s i 2016/2017 udarbejdet en CSR-rapport. Den dækker virksomhedens redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og redegørelse for samfundsansvar.

Anton Nørgaard overtog fra april posten som administrerende direktør efter Ole Rasmussen, den ene af virksomhedens to stiftere. Anton Nørgaard blev ansat i Dansk Boligbyg i 1999, og har været afdelingsleder siden 2003. Anton Nørgaard er desuden bestyrelsesmedlem i Bygningsentreprenør-sektionen under Dansk Byggeri.

Dansk Boligbyg a/s har hovedkontor i Horsens, og afdelinger i Hobro, Odense og Roskilde. Dansk Boligbyg udfører boligbyggerier, institutions-byggerier og renoveringsopgaver i såvel hoved- som totalentrepriser. Virksomheden er udelukkende styrings-entreprenør, hvorfor opgaverne løses i samarbejde med lokale fagentreprenører, leverandører og rådgivere. Dansk Boligbyg a/s ejes af Dansk Boligbyg Holding A/S og Dansk Boligbyg Medarbejderselskab ApS.

Virksomheden har i gennemsnit i årets løb beskæftiget 60 medarbejdere, primært projektledere, mod 51 året før.

Foto: Hovedkontoret, Erhvervsbyvej 11, 8700 Horsens.