Boliger og erhverv i Risskov ved Aarhus

21/12 - 2017

Dansk Boligbyg a/s er totalentreprenør på et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri på Lystrupvej 35 i Risskov, Aarhus. Byggestart er primo januar 2018, men funderingsarbejdet er påbegyndt i december 2017. Projektet afleveres til bygherren, LYD 5 v/ NA Ejendomme umiddelbart efter årsskiftet 2018/2019. Projektet er en karrébebyggelse langs Lystrupvej, og i stueetagen bliver der to erhvervs-lejemål, bl.a. en REMA 1000 dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1.319 m2, ligesom der bliver et mindre erhvervs-lejemål og parkeringsanlæg. På 1. og 2. sal bliver der ialt 44 ungdomsboliger, hver med et bruttoetageareal på 59 m2, og et samlet bruttoetagearal på 2.618 m2. De omringer et lukket gårmiljø på 1. sals niveau med svævende svalegang, der giver adgang til boliger på 2. sal. Desuden indrettes der tagterrasse på 3. sals niveau. For at skabe en visuel effekt, skalmures der dels med gulbrune, dels grålige blødstrøgne teglsten. Luplau & Poulsen ApS, Aarhus er arkitekter, og Niras A/S, Aarhus rådgivende ingeniører på projektet.

Gå til aktuelt