Center for spiseforstyrrelser - Psykiatrisk Hospital, Risskov

Dansk Boligbyg a/s samarbejder med Brabrand Boligforening, Arkitema, Ambercon og Contec, der har fået støtte fra Realdania og Højteknologifonden til at gennemføre et udviklingsprojekt, hvor boliger opføres med lavenergi byggeelementer produceret i højstyrkebeton. For at afprøve det nyudviklede byggesystem opføres et enfamiliehus på en af Brabrand Boligforenings grunde i Tranbjerg. Huset, der skal teste den nye ”grønne” viden, har allerede fået kælenavnet ”Villa Vid”. Opførelsen er lagt i hænderne på Dansk Boligbyg a/s.

Med Villa Vid går boligbyggeriet ind i en ny æra, hvor der ikke findes kuldebroer, og hvor boliger opføres med så tynde facader i højstyrkebeton, at der bliver vendt op og ned på ude og inde.

Målet med Connovate er at skabe et af fremtidens foretrukne byggesystemer med udgangspunkt i den danske opfindelse, højstyrkebeton. Byggesystemets basis er en ny type let sandwichelement, der kombinerer de gode egenskaber fra det tunge byggeri med fordelene fra det lette. Ekspertise inden for udvikling af cement og beton forenes med avanceret systemdesign og højteknologisk forskning for derved at skabe et højt industrialiseret og rationelt byggesystem, der imødekommer de globale krav om minimalt energi- og ressourceforbrug.

Byggesystemets fokus:

 • Meget højt isoleringsniveau i forhold til vægtykkelse
 • Ingen kuldebroer
 • Ikke organiske materialer
 • Præfabrikation i et modulært design
 • Rationel produktion og montage
 • Konkurrencedygtige priser
 • Reducerede transportomkostninger
 • Minimeret materialeforbrug
 • Lavt Co2 forbrug ved produktion og transport
 • Brug af affaldsprodukter i produktion (flyveaske og glas fibre)
 • Lukket overfladestruktur (god patinering/ældning)
 • Æstetisk design 

Testbyggeriet "Villa Vid" giver en helt enestående chance for at afprøve overflader, samlinger og konstruktive principper og energi performance i en form for mock-up, og dermed også løse eventuelle problemer inden igangsætning af det store projekt. Testbyggeriet opføres som lavenergibyggeri, hvor det endelige mål er at opnå energineutralitet i bygningen.

Gå til aktuelt