Danmarks dygtigste boligbyggere 2.0

Dansk Boligbyg fejrer i år 25-års jubilæum, og i den anledning har vi udgivet et jubilæumsmagasin.

Her fortæller koncerndirektør Anton Nørgaard, direktør Øst Arne Becker og direktør Vest Kris Houmann fortæller om, hvordan høj troværdighed, tillidsfulde samarbejder og en attraktiv virksomhedskultur er afgørende for Dansk Boligbygs succes:

I Dansk Boligbyg har vi altid haft et overordnet mål om at være den foretrukne styringsentreprenør inden for vores segment. Eller sagt med andre ord; Danmarks dygtigste boligbyggere!

Som en vigtig og betroet partner i byggeprocessen vil vi derfor også fremover bestræbe os på at levere maksimal værdi gennem faglighed, troværdighed og evnen til at skabe langvarige og tillidsbaserede samarbejder. En målsætning der kræver, at vi hele tiden udvikler vores kompetencer samtidig med, at vi værner om vores relationer og understøtter vores grundlæggende kultur.

Først lærte vi at bygge tæt, lav boligbebyggelse. Senere kom vi i gang med institutionsbyggerier, og efterhånden kunne vi også bygge i fem, syv og +10 etager. Med årene har vi desuden opnået stor erfaring med at modernisere og energirenovere endog meget store boligbyggerier – og det var os, der opførte landets første DGNB-certificerede plejehjemsbyggeri.

I dag bygger vi både nye, spændende og ikoniske boligkvarterer og mindre, funktionelle og betalbare lejeboliger. Vi bygger bofællesskaber og institutioner, hvor fleksibilitet, miljø og trivsel er i højsædet.

Vi har fokus på fremtidens bæredygtige boligbyggeri, og mange af vores byggeledere, projektledere og projektchefer er DGNB-konsulenter. Digitaliseringen har vi også taget til os, og på vores byggepladser afprøver og udvikler vi løbende fremtidens digitale værktøjer for at effektivisere arbejdsgange og bidrage til udviklingen på vores felt.

Efterhånden som stadig flere medarbejdere er kommet til, og vi har påtaget os flere og mere komplekse byggerier, har vi løbende haft behov for at tilpasse vores interne strukturer. Herunder har vi mandet op med supportfunktioner, der bidrager til øget professionalisering og udvikling af vores indre effektivitet.

Med vores nye koncernstruktur vil vi også i fremtiden kunne sikre de nære og langvarige relationer til kunder og samarbejdspartnere. Vi vil opbygge og fastholde stærke kompetencer, sikre videndelingen og sammenhængskraften imellem os og i det hele taget dyrke den kultur, der har gjort Dansk Boligbyg til en virksomhed, hvor landets dygtigste boligbyggere udfordres, udvikles og trives. Vi vil med andre ord underbygge en adfærd og kultur, der også i fremtiden skal gøre os fortjent til titlen som ”Danmarks dygtigste boligbyggere”.

I forbindelse med vores jubilæum kan vi med stolthed og taknemlighed se os tilbage. Samtidig ser vi med positive forventninger frem mod nye og spændende byggeprojekter, i samarbejde med nuværende og nye kunder, finansielle samarbejdspartnere, rådgivere, arkitekter og underentreprenører på tværs af hele landet.

Læs hele jubilæumsmagasinet

Gå til aktuelt