Danmarks første DGNB Platin boligprojekt i Aarhus

115 grønne ungdoms- og familieboliger

Danmarks første DGNB Platin certificerede boligprojekt opføres med opstart i sommeren 2021 på en tidligere parkeringsplads i Aarhus – en del af det tidligere Århus Kommunehospital. Dansk Boligbyg a/s er totalentreprenør og Boligkontoret Århus er bygherre på projektet, der omfatter 115 ungdoms- og familieboliger ved krydset Nørre Boulevard og Nørrebrogade, et stenkast fra Universitetsparken. De 115 DGNB Platin certificerede boliger skal stå klar ultimo 2022 – med den højeste udmærkelse for klimavenligt og energirigtigt boligbyggeri ifølge DBNG-certificeringen, som er en bæredygtighedsstandard

Boligprojektet er en opfølgning på to nye boligafdelinger på Katrinebjerg, som Boligkontoret Århus indviede i 2020. Begge byggerier er DGNB Guld certificerede, og beboerne er flyttet ind. Nu hæves den bæredygtige barre yderligere ved at gå målrettet efter den højeste udmærkelse for klimavenligt og energirigtigt byggeri af boliger – DGNB Platin.   

Udover de byggetekniske og materialemæssige bæredygtigheds-tiltag, der langt overgår gældende krav, vil projektet også, hvis det ønskes, kunne rumme grønne fællesskaber med mulighed for selvforsyning af grønt og urter i dyrknings-fællesskaber, samt faciliteter og rammer til bytte, genbrug og deleøkonomi blandt beboerne. Desuden får bebyggelsen begrønnede facader, og der er mulighed for lokale nyttehaver, ligesom der kan etableres grønt vaskeri samt ekstraordinært gode forhold for cykler og elbiler hvis det ønskes.

I tilknytning til familieboligerne bliver der et fællesrum og et legerum. Og i tilknytning til ungdomsboligerne bliver der bl.a. 9 fælleskøkkener.

Dansk Boligbyg a/s samarbejder med Rubow Arkitekter og ingeniørfirmaet Viggo Madsen som rådgivere, og med Frandsen & Søndergaard, Rådgivende Ingeniørfirma K/S som bæredygtigheds-leder. De 115 boliger har et samlet etageareal på 5.800 m2, og entreprisesummen lyder på godt 75 mill. kr. ekskl. moms.

Læs mere om Dansk Boligbyg her

3 koncepter samler tekniske og funktionelle krav

Danmarks første DGNB Platin certificerede boligbyggeri er for Boligkontoret Århus, og udarbejdet efter tre overordnede koncepter, som samler de tekniske og funktionelle krav til byggeriet i et samlet arkitektonisk greb. Certificeringen er den højeste udmærkelse for klimavenligt og energirigtigt boligbyggeri i Danmark.

Projektet ligger på en parkeringsplads – en del af det tidligere Århus Kommunehospital. Dansk Boligbyg a/s er totalentreprenør på projektet, som omfatter 115 ungdoms- og familieboliger.

Koncepterne for boligprojektet i bydelen Trøjborg i den nordlige del af Aarhus by, er: ”Det grønne byggeri”, ”Det sunde byggeri” og ”Det forandringsparate byggeri”.

”Det grønne byggeri” omfatter bl.a. 10% begrønning på facader, attraktiv parkering for både elcykler og elbiler, mulighed for at dyrke nytteplanter og mulighed for en jordlod pr. bolig samt ressource-bevidsthed i valg af materialer.

”Det sunde byggeri” omfatter bl.a. mulighed for at integrere drivhuse og vækstzoner på tag, frugttræer ude i terræn og fælles køkken. Desuden aktive, attraktive uderum med aktivitets-zoner, små fællesskaber, tryg cykelparkering med god plads og belysning, samt mulighed for udendørs tøjtørring og udendørs træning.

”Det forandringsparate byggeri” omfatter bl.a. lette facader af træ, der kan nedtages igen, god fleksibilitet bl.a. med bærende skillevægge i ungdomsboligerne, forberedt for sammenlægning af boligerne, mulighed for tilgængeligheds-boliger og sammenlægninger, konvertérbare depotarealer og åben base med mulighed for inddragelse af arealer.

Grønne fællesskaber i byen

”Grønne fællesskaber” pibler frem, og næsten halvdelen af befolkningen i byerne har deltaget i eller været med til at arrangere rekreativt grønt byliv, viser ny undersøgelse. Men bag den grønne bølge gemmer der sig også forskellige syn på naturens plads i byerne. I bydelen Trøjborg i Aarhus nord, på en parkeringsplads nær Aarhus Universitet og det tidligere Århus Kommunehospital, er Dansk Boligbyg a/s totalentreprenør på projektet ”De Grønne Fællesskaber”, 115 DGNB Platin certificerede ungdoms- og familieboliger med samlet etageareal på 5.800 m2.

Projektet er tegnet som en bebyggelse, der tager afsæt i drømmen om at bo netop i ”grønne fællesskaber”. Århus Kommunehospital blev taget i brug 7. november 1893, og var et selvstændigt hospital indtil 1. januar 2004, hvor det blev en del af Aarhus Universitetshospital. De gamle og smukke hospitalsbygninger mellem velvoksne parktræer er viderefortolket i boligprojektet som præcise bygninger, der gror ud af en grøn base.

Det grønne vokser videre op mellem husene i form af begrønnede fællesrum og adgangsarealer med klatre-beplantning. Herved bliver fællesarealerne det særlige, der skaber pauser og åndehuller i den tætte bolig-bebyggelse ved den travle Nørrebrogade i Aarhus. Oppe på tagterrasserne kan der etableres nyttehaver og beboer-jordlodder, som kan bidrage til selvforsyning af grønt og urter – med mulighed for at skabe et have-laug og spisegrupper.

Dansk Boligbyg a/s samarbejder med Rubow Arkitekter og ingeniørfirmaet Viggo Madsen som rådgivere, og Frandsen & Søndergaard, Rådgivende Ingeniørfirma K/S som bæredygtigheds-leder. Boligkontoret Århus er bygherre på Danmarks første DGNB Platin certificerede boligprojekt.

Har du spørgsmål? Kontakt os i dag 

Et gennemtænkt boligprojekt

Dansk Boligbyg a/s er udpeget til som totalentreprenør at bygge Danmarks første DGNB Platin certificerede boligprojekt – den højeste udmærkelse for klimavenligt og energirigtigt boligbyggeri. Boligkontoret Århus er bygherre på projektet, der ligger på en parkeringsplads på hjørnet af Nørrebrogade og Nørre Boulevard i Aarhus nord. Dansk Boligbyg a/s har tidligere opført flere DGNB-projekter: Bl.a. ungdoms- og studieboliger, Danmarks første DGNB-certificerede plejecenter og 72 familieboliger samt renovering af 48 almene boliger.

I bedømmelsen hedder det bl.a. fra et enigt dommerpanel:
”Et meget velkomponeret konkurrenceprojekt med en intelligent gennemtænkt bebyggelsesplan og generelt set overlegne boligplaner. Projektet er fint detaljeret med sans for de små kvalitetsmæssige detaljer, hvilket vidner om stor boligfunktionel indlevelse. Projektet besidder potentiale til – med en nænsom forfinelse i samarbejde med bygherren – at blive et meget attraktivt boligprojekt, der omend det nok ikke kan danne skole, så kan blive et projekt, der kan blive et referencepunkt for hvordan et alment boligprojekt på en vanskelig grund kan løses”.

For at imødekomme lokalplanens krav til et nedtrappet byggeri, er projektet opdelt i ”5 huse” i forskellig højde med mulighed for at skabe små lokale nabo-fællesskaber og større interesse-baserede fællesskaber. Dermed respekteres de prioriteringer, man generelt vil have i de forskellige livsfaser – og fællesfaciliteter i stueplan ”bygger bro” mellem beboer-segmenterne.

De enkelte bygninger vil harmonere med den klassiske arkitektur i det gamle Århus Kommunehospital, der blev taget i brug i 1893. Materialevalget er enkelt og ærligt. Rødbrune beklædningstegl og alufyldninger er robust for trafikforurening og algevækst. Lette facader og glaspartier tilføres et yderligere lag af liv af de skiftende årstider i lette klatreplanter, der kan sno sig op ad stålnet til de øverste etager.

 Se flere af vores projekter som totalentreprenør her

Gå til aktuelt