Dansk Boligbyg BØRSEN Gazelle for 6. gang

Søsterselskaberne Dansk Boligbyg a/s og BASE Erhverv as er begge blandt dette års 2.043 danske BØRSEN Gazelle-virksomheder. Begge virksomheder var stærkt repræsenteret til ”Gazellekåring Midtjylland 2019” tirsdag den 5. november i Aarhus, hvor ca. 1.000 erhvervsfolk fra Midtjylland deltog i Dagbladet BØRSENS fejring under ledelse af chefredaktør Niels Lunde og journalist Tina Riising.

Det er ikke første gang, Dansk Boligbyg og BASE Erhverv bliver kåret som Gazelle-virksomheder. Dansk Boligbyg blev således også kåret i 2003, 2004, 2005, 2008 og 2009 – og BASE Erhverv blev kåret i 2008. Dermed er de to søsterselskaber altså i alt kåret 8 gange som Gazelle-virksomheder.

Det at være Gazelle indebærer, at virksomheden er en af de hurtigst voksende i Danmark, og at den lever op til følgende krav: Bruttoresultatet skal være over 0,5 mill. kr., eller nettoomsætningen skal være over 1 mill. kr. i udgangsåret; d.v.s. 2015 for virksomheder, kåret i 2019. Virksomheden skal have offentliggjort minimum fire årsregnskaber. Væksten i omsætning/bruttoresultat skal mellem de enkelte år være positiv. Omsætning/bruttoresultat skal over hele perioden være mere end fordoblet. Og summen af det primære driftsresultat skal over de seneste fire regnskabsår være positiv. 


Billedtekster:

Repræsentanter fra Dansk Boligbyg a/s og søsterselskabet BASE Erhverv as i strålende humør og sammen under dette års fejring i Aarhus af BØRSEN Gazelle-virksomhederne i Midtjylland.

I årenes løb er Dansk Boligbyg a/s og BASE Erhverv as tilsammen blevet kåret som BØRSEN Gazeller i alt 8 gange – Dansk Boligbyg a/s 6 gange, og BASE Erhverv as 2 gange. Her er de mange Gazeller i fuldt firspring med dette års 2 Gazeller i forgrunden.  

Gå til aktuelt