Dansk Boligbyg indtager Aalborg Øst

Et særdeles stærkt præg på bydelen Aalborg Øst

Dansk Boligbyg a/s har sat særdeles stærkt præg på bydelen Aalborg Øst med knap 33.000 etagemeter byggeri, fordelt på 3 totalentreprise-projekter: Tornhøjhaven, Danmarks første demens-landsby, samt Tornhøjgårdparken og Tornhøjcentret, der begge omfatter boliger og erhverv. Antal boliger er 270, og hertil kommer 72 små individuelle huse i Danmarks første demens-landsby. Erhvervs-delen omfatter 2 dagligvarebutikker, lægeklinik, café, pizzaria og sandwichbar samt flere mindre ehvervs-lejemål.

Aalborg Kommune har ønsket at løfte hele Aalborg Øst området med bl.a. diversitet og et aktivt byliv. Og Danmarks første selvkørende og førerløse bus er indsat af kommunen med kørsel på Astrup-stien, der er med til at binde kvartererne sammen.

I kommuneplanen hedder det bl.a: ”Målet er at skabe et nyt bæredygtigt og fortættet bydelscentrum i Aalborg Øst, der forbinder områderne nord og syd for Humlebakken til ét samlet byområde”.

”Bydelscentrum Tornhøj skal samle en række aktivitetsskabende funktioner for at skabe en levende kerne med byliv og attraktive mødesteder. Et varieret udbud af forskellige boligformer kombineret med offentlig og privat service vil understøtte ønsket om mangfoldighed og målet om skabelse af synergier”.

Læs mere om det nye bydelscentrum her

Demens-landsby med én indgang og en hovedgade

Dansk Boligbyg a/s har for bygherrerne Boligselskabet Domea og Aalborg Kommune opført Danmarks første demens-landsby, ”Tornhøjhaven” i bydelen Aalborg Øst. Demens-plejehjemmet omfatter 72 små individuelle huse og et aflukket, hjemligt udemiljø.

”Tornhøjhaven” har én indgang og en hovedgade, som med en blanding af boliger og aktivitetslokaler giver indtryk af et byrum. Dette indtryk er med til at skabe et trygt og genkendeligt hjem og bymiljø for den demente borger. Konceptet for ”Tornhøjhaven” har været at skabe en bolig for demente, hvor de kan modtage specialiseret behandling, rehabilitering, omsorg og pleje i trygge og hjemlige omgivelser.

Udover de 72 boliger og udearealet omfatter demens-landsbyen flere bygninger med aktivitetslokaler og støttefunktioner. Og udeområderne er udformet med mulighed for fælles og individuelle aktiviteter til at styrke beboernes mentale og fysiske helbred.

Opførelsen af Danmarks første egentlige demens-landsby i totalentreprise med et samlet etageareal på 6.742 m2 blev udført i samarbejde med Bjerg Arkitektur og ingeniørfirmaet Orbicon, mens Friis & Moltke var bygherrerådgiver.

Læs mere om projektet her

Sikkerheden er i top i Danmarks første demens-landsby

Sikkerheden er i top i ”Tornhøjhaven”, Danmarks første demens-landsby, opført i totalentreprise af Dansk Boligbyg a/s i bydelen Aalborg Øst med Boligselskabet Domea og Aalborg Kommune som bygherrer. Der er tale om komplekse installationer i bygningen, da disse skal rumme mange funktioner i forhold til personalet og beboernes egen sikkerhed.

Et omfattende anlæg er installeret som sikring både mod brand og for at sikre, at beboerne ikke bliver væk.

Der er installeret følgende sikringsanlæg:
Adgangskontrol på alle yderdøre.
ABA-anlæg.
ABDL-anlæg på alle lejlighedsdøre.
AVA-anlæg.
Televarsling ved alle yderdøre.
Patient-kaldeanlæg.
Teleslynge-anlæg.

Konceptet for materialerne i byggeriet har været robuste, slidstærke og funktionelle materialer. Råhuset er udført i betonelementer med præfabrikerede tag-kassetter, der har sikret en hurtig tætning af bygningen gennem byggefasen. Og udtrykket på facaderne er udført med skiftende materialer i form af tegl, plade- og træbeklædning for at give byggeriet et dynamisk indtryk.

Læs mere om Tornhøjhaven her

Fra klassisk satellitby til moderne forstad

Dansk Boligbyg a/s har transformeret bydelen Aalborg Øst fra en klassisk satellitby fra 60’erne til moderne forstad med flere boligtyper, butikker og livlige mødesteder – en multifunktionel bydel, hvor borgerne bor blandet med butikker og grønne arealer.

Udgangspunktet var opførelsen af Tornhøjhaven, der er Danmarks første demens-landsby. Derefter fulgte projekterne Tornhøjcentret og Tornhøjgårdparken med tilsammen 270 boliger i etageejendomme, og med Netto og LIDL dagligvare-butikker, spisesteder, lægeklinik og flere mindre erhvervslejemål.

I projektet Tornhøjcentret med Citybyg A/S som bygherre er der 156 lejligheder med 1- til 4-værelser og fra 52 til 92 m2. Byggeriet er opført i henholdsvis 4, 5 og 6 etager med erhverv primært i stueplan og boliger på etagerne. Etagearealet er 13.200 m2 plus 800 m2 kælder. Da projektet er med funktioner fra familieboliger til dagligvarebutik, har der været ekstra krav til lyd og ventilation.

Byggeriet består af en U-formet karré med terrasser, der kravler ned i højden fra 6 til 4 etager. Facaderne på stueplan er i en teglstens-kombination, mens facaderne til lejlighederne er i nuancer af hvidt og lysegråt facadepuds med forskellige relieffer.

Lejlighederne har lyse egetræsgulve og nordiske køkkenelementer samt garderobeskabe fra JKE Design, og hårde hvidevarer fra Siemens. Det er Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik, der har leveret betonelementer. Arkitekter på projektet er C. F. Møller, og Svend Poulsen er ingeniører.

Læs mere om Tornhøjcentret her

Attraktive boliger til flere typer af lejere

Dansk Boligbyg a/s har opført totalentreprise-projektet ”Tornhøjgårdparken” i bydelen Aalborg Øst. Et projekt med ikke blot én, men hele tre bygherrer: Projektas A/S, Himmerland Boligforening og LIDL. Et projekt med 114 lejligheder, dagligvarebutik og en café og et samlet etageareal på 11.887 m2.

”Tornhøjgårdparken” udgør 9.165 m2 boliger, hvortil kommer LIDL-butik på 2.622 m2 og café på 100 m2. Projektet er nabo til to projekter, også opført af Dansk Boligbyg: ”Tornhøjhaven”, der er Danmarks første demens-landsby, og ”Tornhøjcentret” med 156 boliger og flere erhvervs-lejemål.

Projektet, der har Pluskontoret som arkitekter og Sweco som ingeniører, har indarbejdet kvaliteter, der indgår som nøgleord for ”Tornhøjgården” som boligområde: Mangfoldighed, liveability og arkitektonisk kvalitet.

Boligerne er opført som etageejendomme fra 3-5 etager og i størrelser fra 60 til 105 m2, ligesom projektet omfatter rækkehus-boliger. For bygherrerne har det været vigtigt, at boligerne kan fungere for flere typer af lejere – f.eks. børnefamilier, pensionister og unge, bl.a. for at sikre en synergi mellem aldersgrupperne.

Projektet er udført i robuste og vedligeholdelsesfrie materialer, der sikrer lave driftsomkostninger. Facader er i tegl, hvor nogle af teglstenene har lægtesiden synlig for at give et varieret og dynamisk facade-udtryk.

Læs mere om Tornhøjgårdparken her

Gå til aktuelt