Dansk Boligbyg opfører seniorboliger i Horsens og Himmelev

To seniorbolig-projekter på i alt 3.680 m2

Dansk Boligbyg a/s har for OK-Fonden opført to seniorbolig-projekter i henholdsvis Horsens og i Himmelev ved Roskilde. Seniorbofællesskabet Sundbakken i Horsens er opført på en grund, hvor der tidligere både har været kloster og flygtningehjem, som blev fjernet før byggestart. Seniorboligerne i Himmelev er opført i tilknytning til Himmelev Gl. Præstegård, hvor Fonden ”Boliger for Livet”, der er en del af OK-Fonden, har drevet friplejehjem siden 1964.

De to totalentreprise-projekter omfatter i alt 42 seniorboliger – 30 i Horsens og 12 i Himmelev – med et samlet etageareal på 3.680 m2. I Horsens er boligerne placeret omkring et gårdrum i fem enheder med seks boliger i hver – tre boliger i stueplan med direkte adgang til have, og tre boliger på 1. sal med stor altan mod syd eller sydvest. De 30 boliger er fra 65 til 105 m2. Og hertil kommer et fælleshus på 170 m2. Den indbyrdes placering og bebyggelsens små forskydninger gør, at oplevelsen, udsyn og dagslyset i boligerne er meget varieret.

OK-Fonden arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet uanset livssituation, alder og helbred. Denne vision gør fonden til virkelighed gennem nyskabende og eftertragtede byggerier. Projektet på Himmelev Gl. Præstegård var med denne vision et af de første i Danmark. De 12 seniorboliger i Himmelev er alle treværelses, og den gennemsnitlige størrelse er 90 m2, hvortil der kommer et min. 3 m2 depotrum i kælderen.

Læs videre her på siden omkring hvordan de to projekter har seniorboliger og OK-Fonden som omdrejningspunkter, og hvordan designet og arkitekturen af byggerierne er tilpasset seniorernes livsfaser.

Fem klynger seniorboliger i naturskønt område

Boligprojektet Sundbakken ligger på en ganske særlig placering i Horsens, tæt på fjorden og naturområdet Nørrestrand, som betyder, at beboerne har let adgang til naturen. Bofællesskabet består af 5 boligklynger, der alle er forsynet med elevator, så alle boliger er let tilgængelige. Til alle boliger er der tilknyttet et uopvarmet depotrum med adgang fra terrasse eller altan.

Beliggenheden på Sundbakken i Horsens er faktisk med dens placering og indretning en lille bydel i byen. Bygningerne omkranser på forskellig vis et varieret gårdmiljø med forskellige opholds- og aktivitetsmuligheder samt et stort fælleshus i midten med plads til alle. Stier og passager i gårdrummet gør det let at komme rundt i nærområdet, og skaber et åbent, overskueligt og afskærmet gårdmiljø. Et tryghedsskabende element til beboere og besøgende.

Bebyggelsen er udført i lys sandfarvet tegl, med et godt farvespil, og i facaden er der detaljerede partier, hvor teglstenene er forskudt fra hinanden, hvilket giver en smuk skyggevirkning på facaderne. Herudover er der påsat kobberfarvede aluminiumsplader på dele af facaden og værnene, ligeledes med farvespil, som alt sammen medvirker til en interessant og levende bebyggelse.

Bebyggelsen er brudt op i forskudte enheder, så den enkelte bolig træder tydeligt frem. Og der er i bebyggelsen brugt fire forskellige boligtyper, som alle er disponeret efter samme princip. Således er alle badeværelse og entré-forhold ens. Forskellen i boligerne varierer i størrelsen og i antallet af værelser. Det sikrer et rationelt og byggeteknisk ensartet projekt, hvor tekniske løsninger og detaljer gentages. Det betyder samtidig et standardiseret driftsbehov, sådan at vedligeholdelsen bliver så enkel som muligt.

De 30 seniorboliger, som Dansk Boligbyg a/s har opført for OK-Fonden i Stensballe ved Horsens, er i totalentreprise i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S. Samarbejdet med bygherre og rådgivere har været præget af en god og åben dialog, som resulterede i et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde.

Du kan læse flere fakta omkring byggeriet her

Plads til individualitet og fællesskab

Temaet ”Bydel” har været et væsentligt ord i udformningen af de 30 nye seniorboliger i Horsens; at være en del af noget større, men at have sin egen karakter.

Boligprojektet er nærmest sin egen lille bydel med forskellige boliger i små huse placeret omkring et gårdrum med grønne opholdsmuligheder, et fælleshus og haver. Projektets DNA handler både om variation og ensartethed i den overordnede struktur, og samtidig om åbenhed, privatliv, tryghed og om at dele.

Bebyggelsen skal frem for alt skabe tryghed for den allerede etablerede gruppe mennesker, der får deres hjem her de kommende mange år. Beboerne vil kunne se og fornemme hinanden, og føle et særligt fællesskab og tilhørsforhold til stedet, men de skal også kunne trække sig tilbage og være sig selv ”i eget hus” – et vigtigt parameter for beboernes tilpasning, da de fleste i det nye seniorbofællesskab netop kommer fra eget hus.

De fælles altangange i de forskudte boligenheder er designet som indhak med en grad af afskærmning, der, sammen med den måde bygningerne er vendt, skaber en fin balance mellem privatliv, fællesskab og sigtbarhed.

Opbygningen i selve boligen er enkel og logisk, og sikrer et godt flow og gode dagslysforhold i hvert rum. Boligerne er opdelt af en indre funktionsvæg, som rummer al opbevaring samt installationer. Funktionsvæggen opdeler boligerne i en mere ”offentlig” del og en ”privat” del. Den offentlige del rummer opholdsrum og køkken, der i alle boliger er et stort regulært gennemlyst rum. Den mere private zone indeholder bad og toilet samt værelser.

Fællesskab og venskab

I uderummene er fællesskab nøgleordet, og blev også tænkt ind i designet af byggeriet. Bebyggelsen omkranser et samlende gårdrum med et fælleshus i midten. I gårdmiljøet er der forskellige opholds- og aktivitetsmuligheder omkranset af varierende og duftende beplantning, som stimulerer sanserne og skaber et godt miljø med fuglefløjt og summende bier.

Fælleshuset på 170 m2 indeholder fælles køkken, handicaptoilet med bad, toilet og to værelser til evt. overnattende gæster, samt et stort fællesrum, der kan opdeles via foldedøre. Den sociale bæredygtighed er også tænkt ind i fælleshuset. Det vil sige, at graden af materialiteten er defineret sådan, at beboerne kan vælge at deltage i overkommelige vedligeholdelsesopgaver som fælles, sociale gøremål. Materialitet er den måde de materielle omgivelser bliver en helt naturlig del af vores hverdag, og har dermed også i særdeleshed at gøre med vores sociale liv.

Hvis du har lyst, kan du her læse mere om hvad projektets bygherrer, OK-Fonden, og projekteks arkitekt, Pluskontoret Arkitekterne A/S, skriver omkring det gennemtænkte og fællesskabs-fordrende projekt:

OK-Fonden

Pluskontoret Arkitekterne A/S

Boliger for Livet i Himmelev – fleksible og parate til fremtidens behov

I ”landsbyen” Himmelev Gl. Præstegård ved Roskilde har Dansk Boligbyg a/s i totalentreprise opført 12 seniorboliger, igen i samarbejde med OK-Fonden som bygherrer.

Boligerne er placeret i forskudte og sammenbyggede huse med tre huse på hver side af indkørslen til ”landsbyen”, der også omfatter plejecenter med 52 boliger og 16 seniorboliger. Ved at samle flere typer boliger skabes nye og anderledes muligheder for fælles aktiviteter og samspil.

Konceptet bag byggeriet hedder ”Boliger for Livet”, og er en del af OK-Fonden. Det betyder, at de 12 boliger er indrettet fleksibelt for at kunne passe til borgere i alle livets faser – fra aktiv senior i seniorbolig til palliativ patient i plejebolig. Hvis der opstår plejebehov, kan boligen nemlig nemt omdannes til plejebolig, ligesom der er taget højde for gode arbejdsforhold og afstandskrav.

Seniorboligerne er derfor også forberedte til brug af lift i soveværelserne i konstruktionen. En overligger er lagt op i væggen mod badeværelset, så der senere kan etableres en større åbning til badeværelset ved behov for pleje.

Målet er at flytte omsorgsfunktioner til seniorboligerne, så beboerne ikke behøver at flytte for at få pleje og omsorg – til og med den terminale pleje, der svarer til hospice. Servicefunktionerne gøres derfor fleksible, og tilpasses beboernes voksende behov efterhånden som alderen gør sig gældende.

Forskellige facadefarver

Hvert hus er på 2 etager med én seniorbolig pr. etage. De har forskellige facadefarver, og fremstår som en helhed med plejecentret og de eksisterende seniorboliger. Farverne er lysegrå, antracit grå eller blå, der matcher plejecentret og seniorboligerne.

Alle boliger fremstår gennemlyste, og forskellig orientering mod verdenshjørner bevirker, at der opstår en stor rumlig variation i de 12 boliger. Fra alle rum er der godt udsyn mod omgivelserne, og man kigger enten på naturen eller ud over den nye ”landsby”, Himmelev Gl. Præstegård.

Dansk Boligbyg a/s udførte projektet i samarbejde med tnt arkitekter, Valby, og ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen, Roskilde. Her kan du læse flere fakta om projektet

Og her kan du læse mere om, hvad OK-Fonden skriver omkring de eftertragtede seniorboliger ved Roskilde og konceptet ”Boliger for Livet”.

Gå til aktuelt