Dansk Boligbyg skal opføre største daginstitution i Kolding

Dansk Boligbyg a/s, Horsens skal i totalentreprise bygge Ny Kildemosen, en ny daginstitution i Kolding. Den opføres på det areal, hvor Koldings tidligere kaserne nu ligger – på den såkaldte CF-grund på Lykkegårdsvej. Den tidligere kaserne rives ned, og byggematerialer som tegl og træ, brosten og beton genanvendes bl.a. til facader, indvendig beklædning af vægge og en del af den nye børneinstitutions fundament. Dette fordi den nye institution er en del af EU-projektet ”Bedre Brug af Byggeaffald”.

Kildemosen får plads til ca. 160 børnehavebørn og 80 vuggestuebørn samt 10 dagplejebørn og 60 ansatte i et gæstehus. Projektet består af fem særskilte huse, der bindes sammen af tre mellembygninger. Hvert hus skal ses som et lille parcelhus, der både giver børn og forældre nærhed og tryghed i en lille, hjemlig ramme og samtidig de fordele, der følger af at være en del af en stor institution.

Daginstitutionen Ny Kildemosen bliver med et etageareal på 3.400 m2 den største i Kolding Kommune, og projektet er vundet i en totalentreprisekonkurrence sammen med arkitektfirmaet Pluskontoret A/S og det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S. Entreprisesummen udgør 46 mill. kr.

Jordarbejdet påbegyndes primo maj, og projektet afleveres til Kolding Kommune den 13. december 2019.
 

Gå til aktuelt