Demens-landsby er klar den 1. juni 2018

Tornhøjhave i Aalborg, der er Danmarks første demens-landsby, står klar den 1. juni 2018. Dansk Boligbyg a/s er totalentreprenør på projektet, der har et samlet etageareal på 6.742 m2. Anlægsarbejder og mangel-gennemgang på den første boenhed påbegyndes i uge 47. Vi er nået langt med projektet i fælles samarbejde med gode håndværkere, rådgivere og en proaktiv og løsningsorienteret bygherre - Domea Aalborg og Aalborg Kommune. Tornhøjhave omfatter 72 boliger, der opføres som en landsby i Aalborg Ø. Landsbypræget skabes med små individuelle huse uden institutionspræg, og med aflukket udeområde med mulighed for flere aktiviteter til at styrke de kommende beboeres mentale og fysiske helbred. Området har én indgang og en hovedgade, der med en blanding af boliger og aktivitetslokaler giver indtryk af et byrum. Dette for at skabe et trygt og genkendeligt hjem og bymiljø for den demente. Vi samarbejder med Bjerg Arkitekter og med Orbicon som rådgivende ingeniør. Entreprisesummen udgør 78 mill. kr.  

Gå til aktuelt