Det Favnende Studiehus - et helt specielt projekt

På Helsingforsgade 5 i Aarhus har Dansk Boligbyg a/s afleveret ”Det Favnende Studiehus” til bygherren, Boligkontoret Århus – og den 1. oktober blev de 129 energirigtige boliger taget i brug. 65 boliger er til ph.d.-studerende og postdocs på Aarhus Universitet, og 64 er ungdomsboliger.

Dansk Boligbyg a/s har opført det DGNB Guld-certificerede boligbyggeri som totalentreprise. Det er fordelt på 4 boligklynger – der er tale om 4 mindre byggeklodser, som danner en sammenhængende bebyggelse. Fra starten har der i projektet været fokus på bæredygtighed, energi-optimering og ”grønt liv” på stedet.

Det er nyt, at et boligkontor opfører en boligafdeling, bestående af almindelige ungdomsboliger og familieboliger, ”skræddersyet” til ph.d.-studerende og postdocs, der kommer fra udlandet. Ejendommen har derfor et kraftigt internationalt præg, hvorfor al information foregår på engelsk, ligesom der er gjort meget i de ydre rammer for at skabe fællesskaber, hvor beboerne kan mødes.

Boligkontoret Århus købte byggegrunden på Helsingforsgade 5 af Aarhus Universitets Forskningsfond. På forhånd blev det aftalt, at der skulle indrettes boliger til nogle af de mange udenlandske studerende, der kommer til Aarhus i længere tid.

”Det Favnende Studiehus” er nabo til Danmarks Journalist- og Mediehøjskole, DMJX – de internationale studerende på Aarhus Universitet skal derfor bo side om side med århusianere i ungdomsboliger.

Indvendigt har kunstneren Thomas Pedersen med kunstnernavnet ”No Title” skabt kunst på alle etager – bl.a. ved at skrive store tal for hvert afsnit, så man ikke er i tvivl om, hvilken etage man befinder sig på. Tanken med kunstudsmykningen er at skabe en identitet op gennem hele huset.

Udsmykningen begynder med grønne farver, og bliver mere og mere blå, jo mere man går opad (som bekendt er himlen blå). I bunden er der trærødder, som afløses af blade og kroner på vejen op gennem etagerne. ”No Title” har malet 66 steder i ”Det Favnende Studiehus”, og heraf er 45 malerier.

Det samlede etageareal udgør 7.181 m2, ADEPT og Luplau & Poulsen er arkitekter, og NIRAS rådgivende ingeniører på projektet, der har en entreprisesum på 84 mill. kr.

Gå til aktuelt