Vi styrker teamet med erfarne profiler i Østdanmark

Arne Becker bliver fra 1. maj regionsdirektør og dermed frontfigur for Dansk Boligbygs team og aktiviteter i Østdanmark. Samtidig er det 25-mand store team i Roskilde også blevet styrket med en erfaren afdelingsleder, mens rekrutteringen af endnu en afdelingsleder er i gang.

Målet er at udvikle forretningen med et øget fokus på samarbejder med større institutionelle bygherrer og videreudvikle leverancerne inden for fremtidens boligbyggeri.

Arne Becker har sin solide ledelseserfaring i byggebranchen fra Barslund, MT Højgaard og NCC. Desuden har han erfaring fra flere bestyrelsesposter i byggeriet. I sit nye job får han direkte reference til Dansk Boligbygs CEO Anton Nørgaard.

Dansk Boligbyg styrker sin tilstedeværelse på Sjælland

”Siden etableringen på Sjælland i 2003 har vi oplevet støt stigende aktivitet. Derfor etablerede vi i 2019 endnu en afdeling i Roskilde, så der nu er to. Vi har gennem længere tid haft et ønske om at styrke vores tilstedeværelse i regionen yderligere, hvilket sker nu. Aktivitetsniveauet inden for nybygning og renovering af boliger på Sjælland og i Hovedstadsområdet er højt, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år,” siger administrerende direktør i Dansk Boligbyg, Anton Nørgaard. Han fortsætter:

”Vi ønsker at indgå som en aktiv medspiller i udviklingen af bæredygtigt byggeri og fremtidens boligformer. Desuden er vi specialiseret i det tætte samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør. Vi ser derfor styrkelsen af vores ledelse og organisation som et naturligt skridt.”

Tre nye kapaciteter og et otium

Arne Becker er som nævnt ny regionsdirektør fra 1. maj, mens Claus Møller Pedersen er ny afdelingsleder fra 1. februar. Begge kommer til Dansk Boligbyg med solide erfaringer fra byggebranchen. De skal bidrage til at sikre tættere relationer med både nuværende og nye kunder og sætte skub på udviklingen af Dansk Boligbyg i Østdanmark. Dansk Boligbyg er desuden i færd med at rekruttere endnu en afdelingsleder til afdelingen på Sjælland, sådan at Jeppe Nielsen efter eget ønske kan gå på pension efter 20 år i Dansk Boligbyg, heraf de seneste ni som regionsdirektør og afdelingsleder i Roskilde. 

Om Arne Becker

Arne Becker (50) har tidligere besat stillingen som viceadministrerende direktør/CCO i Barslund A/S. Inden da var han koncerndirektør/COO hos MT Højgaard A/S, ligesom han i 10 år har været direktør i NCC Construction Danmark A/S. Arne Becker har mere end 20 års erfaring fra entreprenørbranchen på direktionsniveau i koncernledelser og fra flere bestyrelsesposter – bl.a. som næstformand i Dansk Industri BYG. 

Claus Møller Pedersen

Claus Møller Pedersen (57) kommer fra en stilling som senior projektchef i NCC Øst. Tidligere har han arbejdet 18 år i HP Byg som projektleder, projektchef og senest som afdelingschef. Undervejs i karrieren har han desuden arbejdet som projektleder i NCC, som underdirektør i CEG og som administrerende direktør og partner i TN Entreprise. 

Dansk Boligbyg i Østdanmark

I Roskilde beskæftiger Dansk Boligbyg a/s i dag ca. 25 medarbejdere med ansvar for 19 igangværende bygge - og renoveringsprojekter på Sjælland og i Storkøbenhavn. Efter flere år med kontor i Roskilde centrum flyttede Dansk Boligbyg a/s i 2019 på grund af pladsmangel til større lokaler i bydelen Trekroner.

Gå til aktuelt