Erhvervs Partner i Julemærkefonden

Dansk Boligbyg a/s har valgt at støtte Julemærkefonden, idet vi gerne vil bidrage til kampen mod børns overvægt, mobning og ensomhed. Alle børn skal have ret til en god, sund og aktiv barndom – til selvværd. Vort samfund er præget af livsstilssygdomme, og vi er overbeviste om, at indsatsen i Julemærkefonden medvirker til at forebygge udviklingen heraf – en sund livsstil er simpelthen fundamentet for et godt liv. 

Hvert år hjælper de fem Julemærkehjem 1.000 børn i alderen 7 til 14 år til en bedre tilværelse. Hjælpearbejdet har altid afspejlet behovet i samfundet, og i dag er hovedparten af børnene overvægtige. Men overvægt står ikke alene. Langt de fleste børn bliver mobbet og holdt udenfor fællesskabet, og mange har aldrig haft en ven.

Julemærkehjemmene møder børn, der ikke tror på sig selv, og som lever en isoleret og ulykkelig tilværelse. Det gør Julemærkehjemmene noget ved. Og Dansk Boligbyg a/s har valgt at støtte det gode formål som Erhvervs Partner.

Vore medarbejdere er vor vigtigste ressource og drivkraft. Dansk Boligbyg er delvist ejet af medarbejderne, (49 %) for herigennem at sikre ejerskab, høj involvering samt medindflydelse på virksomhedens udvikling. I den sammenhæng skal vor støtte til Julemærkefonden også ses – vore medarbejdere har jo alle været børn.

Adm. direktør, CEO Anton Nørgaard (th.) overrakte medio april Julemærkefondens direktør, Søren Ravn Jensen og nogle af børnene på det nye Julemærkehjem Liljeborg i Roskilde en check på kr. 100.000 som Dansk Boligbygs bidrag til kampen mod børns overvægt, mobning og ensomhed. 

Julemærkefonden har foreløbig hjulpet 80.000 børn i Danmark - og i øjeblikket er 600 på venteliste til en bedre tilværelse.

Gå til aktuelt