Fra sukkerkogeri til 74 moderne, attraktive boliger

Mandag den 30. november afleverede Dansk Boligbyg, Odense-afdelingen, hovedparten af 74 totalt renoverede boliger i det tidligere sukkerkogeri lidt vest for Odense centrum til bygherren, Danica Pension. Sukkerkogeriet var i drift fra 1870'erne og frem til 1970. Herefter har der været erhverv og kultur i de markante gamle bygninger i den fynske hovedstad.

Efter 1.etape af moderniseringen, bestående af 32 rækkehuse, tages altså nu også 2. etape i brug - omfattende 74 boliger med et etageareal på 6.500 m2. Udvendigt har renoveringen været tro mod stedets historie og sjæl, men indvendigt er alt nyt i lejlighederne, som er fra 49 til 178 m2. Flere lejligheder har store vinduespartier fra gulv til loft, og anvendelsen af blødstrøgne mursten minder om Sukkerkvarterets historie. 

Projektet har omfattet en række forskellige bygninger, og renoveringen af dem har krævet forskellige løsninger. "Sådan er det med gamle huse - de kræver virkelig, at man stopper op og tænker sig godt om undervejs", siger Bjarne Andersen, projektansvarlig hos Dansk Boligbyg. 

Moderniseringsprojektet har krævet særlige hensyn for at sikre, at arkitektur, facader og vinduespartier bevares i størst muligt omfang. Et eksempel på udfordringer har været behov for at lave nye huller i facaderne til vinduer, døre og altaner for at skabe fuldt funktionelle boliger. I den forbindelse er der bl.a. arbejdet med én meter tykt murværk - og med de gamle syldstens-fundamenter. 

Men, som projekt Bjarne Andersen siger: "Når jeg i dag træder ind i en helt ny bolig, som ligger inde i en cirka 150 år gammel fabrik, er jeg ikke i tvivl om, at resultatet har været hele indsatsen værd". 

Projektet er gennemført i samarbejde med bl.a. Creo Arkitekter og det rådgivende ingeniørfirma Henry Jensen. 

Gå til aktuelt