Fremtidens almene boligbyggeri er på vej med ”Havnehusene” i Århus

Fredag den 7. juni blev det første spadestik taget til "Havnehusene" i Århus. Projektets entreprisesum er næsten 170 millioner kroner. For Dansk Boligbyg a/s er der tale om det største enkeltprojekt i vor historie. I samarbejde med arkitektfirmaerne Luplau & Poulsen og ADEPT samt ingeniørfirmaet NIRAS har vi ansvaret for opførelsen af projektet.

Byggeriet adskiller sig fra hidtidige almene byggerier på flere områder: Byggeriet er udformet som en ”by i byen”, der er udsigt over Århus havn fra alle lejligheder og fra grønne arealer med drivhuse på tagene, og om et byggeri, der opfylder ”fremtidens energikrav” - både i 2020 og 2025. Kravene i 2025 er et byggeri med en energineutral såkaldt 0-løsning, og opfyldelsen af dette kræver anlæg af godt 1.300 m2 solpaneler på taget.

Idéen i byggeprojektet er at opføre boligerne som en gade med byhuse med fælles ”grønt” gårdrum. Bebyggelsen fremstår som forskellige byhuse, selvom det er én samlet bebyggelse. Forskelligheden skabes gennem forskellige bygningshøjder og ved anvendelse af forskellige slags mursten, fuger og murstens-forbandt.

Grunden, hvor det nye byggeri skal opføres, ligger i den nordlige del af de bynære havnearealer på kanten mellem den bevaringsværdige bydel omkring lystbådehavnen, og den nye bydel, der vokser frem nu og i de kommende år. Bebyggelsen indgår derfor som en del af udviklingsområdet de nære havneområder i Århus, hvis indhold forvandler byens fremtid, og skaber et nyt Århus, der vender ”ansigtet” mod vandet.

Dyrkning af afgrøder på grønne tag-arealer

Byggeriet baseres på områdets betingelser: På den ene side en stor industriel skala med en fremtidig boulevard og store bymæssige træk – og på den anden side en mindre og intim skala med en maritim og oplevelsesrig atmosfære. Derfor er idéen at skabe et byggeri, hvor de sammenhængende værdier og karakterer i byen, bebyggelsens skala, variation og kompakthed, dagslysforhold og konstruktive systemer, boligernes udformning og placering samt de grønne tagarealer tænkes sammen til én, unik helhed.


Bebyggelsens skala nedtrappes mod lystbådehavnen – højden af bygningerne bliver altså lavere mod lystbådehavnen – for at skabe en sammenhæng med denne og den store variation i omgivelserne. Det skaber samtidig gode udsigtsforhold, ligesom alle familie- og +55 boliger får gennemlyste rum med udsigt til både vandet og det grønne gårdrum.

Tagfladerne bliver bæredygtige, aktive og til fælles brug. Nogle af tagarealerne udlægges derfor med store drivhuse, tilegnet fællesrum og med områder til dyrkning af egne afgrøder. Samtidig etableres store tagterrasser i læ af både bygning og drivhuse. På de højest liggende tage etableres der ”grønne tage”, hvor der også placeres solfangere. På den måde tillægges alle tagflader bæredygtige funktioner – sociale som miljømæssige.

Ni boligtårne med et samlet gårdrum

Byggeriet opføres som en karré med ni boligtårne og et samlende gårdrum, der medvirker til at skabe en følelse af fællesskab og tryghed for stedets beboere, ligesom bebyggelsen vil få mest muligt sollys trukket ned i gårdrummet.

Gårdrummet anlægges som et intimt og grønt haverum, der med et organisk design fungerer som en kontrast til bygningens grovere, nærmest industrielle udtryk. Svungne stiforløb leder rundt til gårdens legefaciliteter, græsflader, en multibane og sidde-nicher langs stiforløbet.

Familie- og +55 boligerne bliver i forskellige størrelser, og får fra to til fem værelser med et samlet boligareal incl. fællesarealer på 7.800 m2. Ungdomsboligerne bliver enten ét- eller toværelses. Det samlede boligareal incl. fællesarealer er på 4.292 m2. Byggeriets samlede areal er altså 12.092 m2, hvortil kommer arealet af drivhuse på fem af projektets tage og 1.514 m2 P-kælder med plads til 39 biler.

Konceptet for ungdomsboligerne omfatter bl.a. et stort fælles køkken og samlende opholdsrum i sammenhæng med ankomst til bygningen. Fælleskøkkenet flyder samtidig ud i gårdmiljøet med en plads foran facaden, der er åben. Op gennem bygningen med ungdomsboliger placeres fællesrum, så alle beboere har tæt kontakt til et fællesareal. På bygningens ene tagflade etableres et aktivitetsrum, beskyttet mod vinden. Fra rummet, der imiterer drivhusene på familie- og +55 boligerne, kan de unge nyde en fantastisk udsigt på toppen af Århus.

Første spadestik blev taget ved et storslået arrangement og i strålende sol fredag den 7. juni. Fra venstre tager rådmand for Teknik og Miljø, Benjamin Simsek (V), borgmester Jacob Bundsgaard (S) og formanden for Brabrand Boligforening, Jesper Pedersen med hver sin spade det første, traditionelle spadestik til projekt "Havnehusene".

Gå til aktuelt