Første delaflevering i Hørhaven, Aalborg

15/12 - 2016

Første delaflevering af ombygningen for Vivabolig, afd. 4 i Aalborg med renovering, sammenbygning og ombygning af 179 boliger til 138 fremtidige boliger og 9 disponible lejemål, fandt sted i november 2016. Den omfatter 35 lejligheder, fordelt på rækkehuse (semi-renovering) og etageblokke (totalrenovering inkl. etablering af elevatorer). Næste delaflevering er planlagt til den 19. marts 2017, og det samlede projekt skal være afleveret til bygherren den 21. december 2018.

Det samlede etageareal udgør 16.900 m2 ekskl. kælder. Projektet er primært en indvendig renovering af boligerne, men også tagene bliver renoveret med nyt tagpap. Der etableres elevatorer til en tredjedel af lejlighederne. Og inden den endelige aflevering etableres der solceller på vaskerierne og LED-lys i fælles-arealerne.

Boligerne er placeret i 8 særskilte bygninger i 1-4 etager med kælder. Når hele bebyggelsen på Hørhaven 1-7 og 2-48 samt Enghavevej 55-59 i Aalborg er up-to-date, vil alle lejligheder have nye vinduer og forbedret indeklima via etablering af varmegenvinding.

Projektet er en hovedentreprise med en entreprisesum på 76 mill. kr. Arkitektfirmaet NORD as, Aalborg er arkitekter, og Frandsen & Søndergaard Rådg. Ing. K/S, Aalborg, er ingeniører på projektet.

Gå til aktuelt