Første spadestik taget i Løget By til et af Danmarks største renoverings-projekter

Det første spadestik er nu taget til et af Danmarks største renoverings-projekter. ”Løget By”, en bydel i Vejle med næsten 1.000 almennyttige boliger, skal bygges om og forbedres for at fastholde og tiltrække beboere. Dansk Boligbyg a/s, Horsens, skal renovere ca. 50.000 etagemeter og give udearealerne et løft, så de bliver en ny bypark i Vejle. Projektet strækker sig over 2 år, og i hele perioden skal beboerne genhuses i pavilloner. For Dansk Boligbyg a/s er projektet det største i virksomhedens historie – og seks projektledere er tilknyttet.

Boligselskabet AAB i Vejle ejer boligområdet, der blev opført i 1970erne. En helhedsplan for Løget By skal nu forvandle området til et mangfoldigt, velfungerende og trygt boligområde efter en årrække, hvor det har været præget af en negativ udviklingsspiral med tomme boliger og svigtende beboer-engagement. Det skal ske med nye, veldefinerede udearealer, flotte facader, nye materialer og nye boligtyper med bæredygtig profil – og med nye køkkener og bad.  

Det samlede renoveringsprojekt omfatter boligselskabets afdeling 41 og afdeling 42 med i alt ca. 700 etageboliger og 300 boliger som tæt-lav bebyggelse – samt 15 nye Penthouse lejligheder. Dansk Boligbyg a/s skal i hovedentreprise renovere hele afdeling 42, der omfatter 547 lejligheder, fordelt med 342 etageboliger og 205 som tæt-lav bebyggelse.

Entreprisesummen er på 261 mill. kr., og projektet er det største i Dansk Boligbyg a/s historie. Arbejdet er så omfattende, at seks projektledere er tilknyttet projektet, der skal afleveres til bygherren, AAB i Vejle, i december 2015.

Projektet omfatter renovering af facaderne og badeværelserne i etageboligerne. Gavlene på den ene side får nye gule mursten, og let facade med zinkbeklædning på den modsatte side. Samtlige vinduer udskiftes med nye alu-vinduer, taget renoveres komplet med nyt tagpap, ligesom der gennemføres ekstra isolering.

Også boligerne i rækkehusene, den tæt-lave bebyggelse i området, får renoveret facaderne og nye vinduer, mens gavlene fuges om. Indvendigt får boligerne nye badeværelser med præfabrikerede badekabiner, der hejses ned gennem taget under renoveringen. Badekabinerne har Dansk Boligbyg a/s købt i Italien hos den internationale producent, Bathsystem i byen Brescia, der hermed for første gang også leverer til Danmark.

Udearealerne får et løft, så de kommer til at fremstå som en bypark med aktivitetszoner med legepladser, udekøkkener og fitnessredskaber. De skal medvirke til at danne ”et levende grønt ansigt” og få Løget By til at summe af liv og aktiviteter.  

Dansk Boligbyg a/s opfører i området 72 hotel-pavilloner, som opfylder kravene efter BR10 energimæssigt. Pavillonerne er til genhusning af beboerne, der får i alt 65 m2 midlertidig bolig under renoveringsprojektet.

Det første spadestik til et af Danmarks største renoverings-projekter, ”Løget By” i Vejle, blev taget 18.12.af borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Vejle (m. spade) og AAB Vejles formand, Hans Helge Andersen (tv). 

Gå til aktuelt