Fuld tryk på byggeriet af “Havnehusene” i Århus Ø

I Langeskov bygger vi for Kerteminde Kommune et bosted for børn og unge i alderen 15-25 år med omfattende psykiske og/eller fysiske handicap. Bostedet Gyldenlund har et bruttoetageareal på 1.000 m2, og opføres med plads til 11 beboere med døgndækning - samt

Opførelsen af "Havnehusene" i Århus nye bydel, Århus Ø på Nordhavnen, er i fuld gang. Elementerne er ved at være rejst, og byggeriet begynder således at tage form. Se seneste indslag fra TV3 Østjylland her: Havnehusene Aarhus Ø