Hafnia Kollegiet - en del af Valby Idrætspark

DGNB-sølv certificeret byggeri 

Dansk Boligbyg har nu afleveret Hafnia Kollegiet i Valby – 140 kollegieboliger med et samlet etageareal på 5.740 m2 i 3 plan – til Samvirkende Boligselskaber SAB, v/ KAB. Projektet er certificeret med DGNB sølv, og kollegiet udgør herefter en del af Valby Idrætspark. I udbuddet var der krav om minimum DGNB-sølv, og opjustering til en guld-certificering indlagt som option.

DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. DGNB vægter miljø, økonomi og sociale forhold lige meget. Dertil kommer analyse af den procesmæssige og den tekniske kvalitet i byggeprojektet. 49 kriterier bliver bedømt, og får points, som regnes sammen til en bedømmelse fra bronze til platin.

Ved byggeriet af Hafnia Kollegiet er der gjort specifikke bæredygtige tiltag i proces og drift, bl.a. med fokus på bæredygtige materialer og bæredygtig infrastruktur. Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed er således vægtet højt i form af optimal arealudnyttelse, robuste materialer, højisoleret klimaskærm og solceller på taget. Energiforsyningen er således bl.a. med solenergi-baseret el-produktion og fjernvarme.

En enkel nordisk materialeholdning er med til at understrege arkitekturen. Valget af materialer er foretaget ud fra en samlet vurdering af behovene for robusthed og driftsvenlighed – samt arkitektonisk, miljømæssig og æstetisk værdi. Med andre ord: En totaløkonomisk betragtning. Sådan så det ud ved første spadestik på byggeriet.

Københavns Kommune har som en del af en ny strategi for bæredygtigt byggeri vedtaget, at almene boliger samt kommunale og almene renoveringer til mere end 20 millioner kr., skal certificeres med Svanemærket, DGNB Sølv eller tilsvarende.

DGNB bæredygtigheds-certificeringen af bygninger blev taget i brug i 2008 i Tyskland, og i Danmark er det Green Building Council Denmark (DK-GBC), der står for DGNB-certificeringen.

Læs mere om byggeriet her og se flere billederne fra rejsegildet her

En del af Nordens største idrætsanlæg

Hafnia Kollegiet med 140 ungdomsboliger markerer et stort skridt i udviklingen af Valby Idrætspark – kollegiet er bygget for at skabe de bedste forhold for sportsfolk i København. Med Hafnia Kollegiet har København nu fået perfekte rammer for studerende, der dyrker sport på både bredde- og elite niveau.

Valby Idrætspark er med sine 50 hektar et af Nordens største idrætsanlæg med 28 fodboldbaner, og et udendørs stadion med en kapacitet på 8-10.000 tilskuere, 4 indendørs haller, vandkulturhus og Hafnia-Hallen, der er hele Københavns nye store idrætshal, bl.a. med mulighed for styrketræning, beachvolley, badminton og indendørs fodbold.

Med Hafnia Kollegiet kan studierne altså kombineres med sport og motion, så både hjernen og kroppen trænes dagligt.

Forud for realiseringen af Hafnia Kollegiet har der været et tæt samarbejde mellem bl.a. Hafnia Hallen, BK Frem, Fremad Valby, DBU København og ikke mindst SAB, Samvirkende Boligselskaber v/KAB, der bidrog til udviklingen af den manglende boligdel ved ”Idrætsbyen”, som var arbejdstitlen på udviklingsprojektet tæt på Københavns centrum.

Resultatet er blevet 140 kollegieboliger, hvor visionen har været at skabe et markant og imødekommende byggeri, der fanger områdets arkitektoniske essens med ”fællesskabet” som bindeled. Bebyggelsen tager afsæt i stedets karakter og visioner for fremtiden ved at skabe et samlingspunkt for idræt og kultur i Valby Idrætspark.

Det første spadestik blev taget den 19. marts 2019, og Hafnia Kollegiet blev afleveret til SAB, Samvirkende Boligselskaber v/KAB før jul 2020.

Se billedegalleri

Fællesskab med vaskeri, café og cykelværksted

De 140 studieboliger er fordelt på tre etager, og er i varierende størrelser fra 36 m2 til 50 m2. Syv af de største boliger er handicapvenlige. For at sikre, at kollegiet appellerer til en bred kreds af brugere, er boligerne disponeret i syv varianter. Hafnia Kollegiet er røgfrit, både i boligerne, på fællesarealerne og i gårdrummet.

Fællesskab og et aktivt udeliv er bindeled i en vision om at skabe et markant og imødekommende byggeri. Bebyggelsen er udformet som en slank karré omkring et indre gårdrum, hvor beboerne kan mødes på tværs af opgang, etage, uddannelse og idrætsgren – et socialt fællesskab for alle. Bebyggelsen styrker dermed et mikro-samfund, der tilbyder beboerne en tryg base med grønne ophold i det indre gårdrum.

Hovedindgangen mod syd har sammenhæng med foyer, café og fælles vaskeri i et åbent og fleksibelt miljø. I bygningens nordlige ende er der et disponibelt rum, der f.eks. kan benyttes som ”cykelværksted”, ligesom man kan lave workshops og holde events.  

Projektet er udført i tæt samarbejde med arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S og ISC Rådgivende Ingeniører A/S, og undervejs i processen har også bygherrens brugergruppe været inddraget.

Alle 140 kollegieboliger indeholder eget bad og lille køkken samt en fransk altan. Foran alle boliger er der et lille træliste-beklædt depotrum og en lille opholdsplads, så man som beboer kan sidde foran sin bolig og iagttage hverdagslivet. Affalds-løsningen er ikke en del af bygningen, men trukket ud, så den er tilgængelig sammen med cykel-parkeringen.

Hafnia Kollegiet ligger tæt på S-tog, metro, busser, Hafnia-Hallen og Valby Vand- og Kulturhus. Kollegiet er et nyt samlingspunkt for idræt og kultur i Valby Idrætspark.

Fremstår som en elegant monolit

Opførelsen af Hafnia Kollegiet har materialemæssigt adskilt sig en del fra ”det normale”. Dansk Boligbyg har som totalentreprenør bl.a. benyttet en udvendig beklædning i mørke skifer shingles, som har bidraget til at bygningen visuelt fremstår som en elegant monolit.

Hafnia Kollegiet på Julius Andersens Vej i Valby, centralt i København, omfatter 140 boliger, fordelt på tre etager, hvoraf stueetagen er højere end de to øvrige. Etagearealet udgør samlet 5.740 m2. Alle boliger er ét-rums boliger, disponeret med eget bad/toilet og køkken i åben forbindelse med entré. Næsten alle boliger er gennemlyste, og med indadgående fransk altandør. Der er indrettet handicapvenlige boliger på alle etager med elevatoradgang og tilgængelighed både på langs og tværs af huset.

Det markante og imødekommende ungdoms-fællesskab er udformet som en slank karré omkring et indre gårdrum, hvorfra der er adgang til alle boliger og altangange. Centrale trapper binder etagerne sammen – og fra gangene er der udsyn og forbindelser på tværs af gårdrummet. Taget bølger op og ned, og efterligner nabobebyggelsernes klassiske tagform. Og på taget, der er beklædt med tagpap, er der placeret solceller som en del af DGNB-sølv certificering. 

En enkel nordisk materialeholdning er med til at understrege arkitekturen. Materialerne valgt på baggrund af gennemprøvede løsninger for at sikre lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Vinkelhuset fremstår udvendigt med en beklædning i mørke skifer shingles som en elegant monolit, hvor vinduesåbningerne i et levende motiv understreger bebyggelsens form. De vinklede tage er udført som mørke paptage, og dermed understreges den samlede figur.

De mørke facader og tagflader folder sig omkring bebyggelsens ydre, og de indre facader langs gårdrummet fremstår som lyse, pudsede facader, suppleret med galvaniserede plader. Facaden brydes af et grafisk mønster af tydeligt udskårne store vinduer, der i dimension og afskærmning nøje er afstemt lysbehovet i de bagvedliggende lejligheder. 

Via to centralt beliggende port-gennemgange, som danner indgangene til gårdrummet, åbner bygningen sig op med hvidpudsede facader og svalegange, der lader mest muligt dagslys skinne ned i gårdrummet.

Læs mere om vores projekter her

Gå til aktuelt