Havnehusene – en grøn by i byen

Intim, maritim stemning på Aarhus Ø

Ud til lystbådehavnen på Aarhus Ø ligger et byggeprojekt, der bryder med havnens store skala og ikoniske byggetendenser. Havnehusene er tegnet af ADEPT og Luplau & Poulsen arkitekter, og tanken med projektet har været at skabe en by i byen fremfor et bygningsværk i sig selv: Det skal fremfor alt være et godt sted at leve og bo sammen med andre i alle aldre.

Selvom Havnehusene består af i alt 189 boliger, beholder bebyggelsen sin menneskeligt relaterbare skala – bl.a. gennem varierende bygningshøjder, facader med forskellige murstensforbandt, fjordkig fra alle boliger og beplantede tage.

Bebyggelsens simple design er karakteriseret af, hvordan de sammenhængende, men varierende units er placeret omkring en stor, fælles gårdhave. Det indre gårdrum beskytter mod vinden, og optimerer sol- og dagslysbetingelserne for de enkelte boliger.

På de solrige tagtoppe er der drivhuse, fællesområder og opholdsterrasser med pragtfuld udsigt over byen, skoven og bugten. Alle boligerne er gennemlyste, og har enten terrasse eller altan.

Glashusenes placering øverst på bygningerne virker som lette, lyse og let genkendelige blikfang mod de traditionelle mursten. Kig også gerne vores referenceside omkring dette byggeri.

Se billedegalleri

Bæredygtigt byggeri med øje for fremtiden 

Havnehusene på Aarhus Ø er et nul-energibyggeri, fuldt forberedt til at møde fremtidens energikrav. Projektet opfylder de fremtidige energikrav både i 2020 og 2025, hvor bygningen skal være selvforsynende med energi – bl.a. ved hjælp af jordvarme, spildevandsopsamling og hybridpaneler på taget, der kombinerer solceller og solfangere.

Under havnehusene er der bygget et energilager med 21 jordvarmeslanger i 150 meters dybde. Samtidig genvindes energien fra spildevandsbrøndene til opvarmning af koldt vand og varme i boligerne eller lagres i jorden.

I teknikrummet sørger fem frekvensregulerende varmepumper for, at der kun leveres den mængde energi, boligerne har behov for og intet andet. Og på taget producerer 400 kvm vandkølede solceller (hybridpaneler) energi, der enten kan forbruges eller lagres.

Boligerne er samtidig designet med et højt dagslysniveau, som er med til at sænke elforbruget til belysning. I køkken, bad og fællesarealer er der LED-pærer, og der er installeret vandbesparende armaturer. Beboerne bruger desuden energimærkede hårde hvidevarer både i lejligheder og fællesvaskeri. Alt sammen for at reducere vand- og energiforbruget mest muligt.

Den samlede løsning dækker knap 60% af energiforbruget, og sparer miljøet for unødig CO2-udledning.

Og fordi lejlighedernes beboere selv kan styre forbruget gennem decentrale ventilationsanlæg samt varme- og vandmålere, høster de den økonomiske gevinst ved at spare på el, varme og vand. Det giver ekstra incitament til at mindske den samlede miljøbelastning.

Kvalitets materialer med minimal vedligeholdelse 

Driftsøkonomi er en væsentlig faktor i almene byggerier. Derfor har bygherre og Brabrand Boligforening tænkt i smukke, robuste kvalitetsmaterieler for at holde vedligeholdelsesudgifterne nede, og i bæredygtige løsninger, som skal producere energi til det daglige forbrug.

Det almene byggeri, Havnehusene, på Aarhus Ø er karakteriseret ved sin helt egen æstetiske, lidt underspillede stil. Her har bygherrerne valgt at lægge vægt på kvalitetsmaterialer med minimal vedligeholdelse – bl.a. murstensfacaden, der ellers ikke er typisk for Aarhus Ø.

Men sammenlignet med de omkringliggende bygningsværker som Isbjerget, Z-huset og det kommende Lighthouse, stikker teglmurene ud. Først og fremmest fordi de tydeligt signalerer, at vi har med boliger at gøre. Men også på grund af den måde, murerhåndværket er i centrum på, hvor varierende højder i samspil med detaljeret, forskellig forbandt og fugefarver opdeler boligerne i mindre, mere menneskelige enheder.

En teglmur er samtidig fri for vedligeholdelse i mange år, og det prioriterer boligforeningen også meget højt. I samme ånd er der valgt solide og smukke materialer indenfor i boligerne såvel som i opgange.

Grønne fællesarealer og fjordkig til alle

Det karakteristiske ved Havnehusene på Aarhus Ø er fokusset på at skabe en by i byen. Her adskiller arkitekturen sig med grønne fællesarealer og fjordkig til alle fra de omkringliggende bygninger.

Havnehusene er organiseret som en moderne karrébebyggelse, opbrudt i sammenstillede byhuse i 4-11 etager. Ved hjælp af højdeforskellene og ved at variere fugefarverne og forbandtteknikkerne i murværket, opdeles de 189 boliger i mindre enheder.

Variationen i byggeriet gør samtidig, at projektet er tilpasset den mindre skala omkring lystbådehavnen på Havnehusenes ene side og den højere skala i de andre boligbebyggelser på Aarhus Ø på den anden side.

Aarhus Kommune præmierede Havnehusene i oktober 2015 for projektets ‘forståelse for arkitektur og kvalitet, som klart kommer til udtryk i bygningen’.

Leve-rum med respekt for individet og fællesskabet 

Tankerne bag Havnehusene har et menneskeligt afsæt. Ved at dele boligerne op i mindre og visuelle enheder med udsigt til fjord, skov og by skabes et sammenhængende leve-rum med respekt for individet og fællesskabet – en slags by i byen.

Selvom Havnehusene er indrettet til både familier, seniorer og unge, fremstår bebyggelsen som en gennemtænkt helhed. Alle beboere har adgang til fælles tagterrasser og til de smukke væksthuse på tagene. Her kan man dyrke planter, hygge sig sammen og nyde udsigten i ro og mag selv på en blæsende dag.

Projektet har i det hele taget stort fokus på de optimale vindforhold og sol- og dagslysbetingelser, bl.a. ved at samle alle projektets ’byhuse’ omkring en stor gårdhave, der giver læ og grønne udsigter til alle.

Gå til aktuelt