Jægersborghave Nord - aktivt ældreliv i Gentofte

Dansk Boligbyg a/s har sammen med rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S og ERIK Arkitekter A/S vundet en totalentreprise på 72 nye plejeboliger og tilhørende servicearealer på Jægersborghave Plejecenter i Gentofte. Projektet vil fordoble kapaciteten på Jægersborghave. De nye plejeboliger bliver, ligesom de eksisterende, grupperet i tre afdelinger á 24 boliger med tilhørende fælles opholdsarealer. Og i forbindelse med det nye byggeri etableres desuden arealer til frisør/fodterapeut, et lederkontor, et Orangeri/samlingsrum samt supplerende personaleomklædning og depoter i kælderen. De nye boliger disponeres ligesom de eksisterende. Der bliver dog justeringer i indretningen, baseret på erfaring med driften af de nuværende boliger. Målet er at skabe de bedste rammer for en værdig og hjemlig tilværelse for kommunens ældre.

Etagearealet udgør 6.500 m2, og efter planen afleveres projektet i september 2021. Projekteringen udføres i efteråret 2019, og fysisk opstart på byggepladsen er i vinteren 2020.

Gå til aktuelt