“Kanalhusene” i Århus Ø, lige efter “Havnehusene”

Vi skal opføre ikke blot ét, men to boligprojekter i Århus Ø - på Nordhavnen i Århus. Sammen med Adept og Luplau & Poulsen arkitekter samt Niras ingeniører har vi primo juni vundet "Kanalhusene", som er et prestigefyldt projekt med 159 ejer- og/eller leje-boliger, fordelt på 15.500 etagemeter, der opføres som sammenhængende bygninger fra fire til tolv etager.

Boligerne i "Kanalhusene" opdeles i ni forbundne bygningskroppe i skiftende teglfarver og forbandter, der bringer mindelser om de hollandske kanalkvarterer. "Kanalhusene" får desuden grønne tage, der ikke kun bidrager til en god udsigt for beboerne, men også medfører mindre afstrømning af regnvand. I stueetagen åbnes til intime og grønne gårdrum, ligesom en café skal bidrage til bylivet i området.

"Havnehusene” og ”Kanalhusene” omfatter samlet i alt 421 boliger og cirka 30.000 m2 etageareal. De to projekter opføres på naboparceller, og der anvendes meget tegl i byggerierne i modsætning til flere andre projekter i området, der fremstår mere industrialiserede.

Fredag den 7. juni blev det "Første spadestik" taget til "Havnehusene". Byggeriet går i gang nu, og skal afleveres til bygherren, Brabrand Boligforening i 2015. ”Kanalhusene” opføres med start næste sommer, og skal afleveres ultimo 2016 til bygherren, ”KPS Invest”, Århus.

Altså afleveres begge sammenhængende byggerier i god tid inden 2017, hvor Århus er ”Europæisk Kulturhovedstad”.

"Kanalhusene" omfatter 159 boliger, fordelt på ni bygningskroppe i varierende højde fra fire til tolv etager.

Gå til aktuelt