København: Første spadestik taget på Nordhavnen, Nordeuropas største udviklingsprojekt

Nu opføres de første boliger på Nordhavnen i København. ”Havnehuset” opføres centralt i det nye og attraktive Østerbro-kvarter, der på sigt skal huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser. Kuben Byg og Ejendomsselskabet Casa Nord er bygherrer, og Dansk Boligbyg a/s totalentreprenør.

Den nye bydel i København har fået eget postnummer: 2150 Nordhavn. ”Havnehuset” opføres lige i centrum af Århusgadekvarteret ved det kommende Århus Torv. Første etape omfatter 23 boliger, og anden etape 27 boliger. De i alt 50 ejerboliger er klar til indflytning fra maj til november 2015. I stueetagen opføres der 2 butikker, der begge er solgt til By & Havn. Det samlede etageareal er på 7.000 m2.

”Havnehuset” får facader i rødbrune – og en del af etape 2 grålige nuancer, der matcher de mange bevaringsværdige byggerier i Århusgadekvarteret. Huset bygges i 4-6 etager med beboelse fra 1. sal. Lejlighederne spænder fra 69 til 142 m2. På første sal indrettes et privat gårdmiljø, cykelparkering og legefaciliteter. Mange lejligheder får to opholdsaltaner med plads til ude liv. I etape 2 får 11 af de 23 boliger ”kun” én altan, og de øverste – og mest eksklusive lejligheder – får private taghaver, ligesom der bliver fælles taghaver for hele bebyggelsen.

”Havnehuset” er et harmonisk og stringent byggeri, der fremstår som en helhed med stor variation i det arkitektoniske udtryk med vinduespartier og altaner i flere planer og udformninger. Projektet udmærker sig ikke mindst ved stueetagernes detaljering, og vinduespartier af varierende størrelse i facaden, der opføres i Cortenstål og fibercement plader. Dansk Boligbyg a/s skal opføre ”Havnehuset” som et lavenergihus med solceller på taget, der er med til at reducere fælles el-udgifter til bl.a. elevatorer og lys i opgangene. Arkitektfirmaet Vandkunsten, København, har tegnet ”Havnehuset”, og rådgivende ingeniørfirma er Viggo Madsen, Højbjerg ved Århus.

Det historiske første spadestik til opførelsen af ”Havnehuset” med de første boliger i Nordeuropas største udviklingsprojekt, blev taget 15. januar af direktøren for By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen (tv), samt bestyrelsesformand for Kuben Byg, Jørgen Nue Møller og direktør i Ejendomsselskabet Casa Nord, Torben
Røsler (th).

Gå til aktuelt