Kontrakt om 72 boliger er underskrevet med PBU

Dansk Boligbyg a/s har nu skrevet kontrakt med PBU, Pædagogernes Pension, om et projekt på Brahes Bakke i Horsens, og byggemodning til de 72 boliger pågår.

Med udgangen af maj blev fælles byggemodning, og herunder anlæggelse af stamvej, afsluttet. Opstart af byggemodning for boligerne blev igangsat den 11. juni.

Og totalentreprise-aftalen med en entreprisesum på 74 mill. kr. blev underskrevet den 7. juni med bygherren.

Desuden er der afsat midler til fælles byggemodning og LAR (Lokal Afledning af Regnvand), som Dansk Boligbyg a/s udfører for alle tre bygherrer: PBU, Domea og Danhaus.

Entreprisesummen for denne del udgør 4,4 mill. kr.

Danhaus opfører 30 boliger i eget regi, og Dansk Boligbyg skal opføre 40 boliger for Domea. Aktuelt - ultimo juni - afventer Domea godkendelse af skema B, og forventet opstart af projektering og byggestart er hhv. den 1. september 2019 og medio februar 2020.

(Foto: Horsens Drone Service).

Gå til aktuelt