Mariager Efterskole - 1. spadestik

Opførelsen af en ny elevblok i to etager med et samlet etageareal på 1.824 m2 blev officielt påbegyndt med det traditionelle 1. spadestik fredag den 30. september 2011. Den nye bygning på 2 x 700 m2 og delvis kælder omfatter 32 elevværelser med plads til fire elever i hvert værelse. Altså bygges der boliger til 128 efterskoleelever. Den nye bygning opføres som muret byggeri med ydervægge, opført med facadetegl blank mur samt bagmure og skillevægge i betonelementer. Taget tækkes med tagpap, og indgangspartiet beklædes med zink.

Otte måneder efter første spadestik skal den nye elevblok afleveres til bygherren, klar til indflytning ultimo maj 2012.

Både skolens forstander, Jens Henrik Kirk, en af efterskolens elever og afdelingsleder i Dansk Boligbyg, Gert Gregersen, Hobro, tog det første spadestik nede i udgravningen, overvåget af efterskolens elever i strålende solskin.

Afdelingsleder Gert Gregersen tager første spadestik, overvåget af forstander Jens Henrik Kirk og en af efterskolens elever.

Gå til aktuelt