Markusgården – hjemligt plejehjem med særligt demensegnede boliger

Optimale rammer for selvhjulpenhed

Markusgården er ikke et typisk plejehjem. Med de 73 nye plejeboliger i Aalborg centrum har målet været at skabe et plejehjem med hjemlige og trygge rammer, der fremmer beboernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse – uanset individuelle behovs-forskelle.

Især er boligerne optimeret til borgere med demens, da man regner med, at den gruppe fremover bliver større. Det stiller bl.a. særlige krav til indretningens overskuelighed, aktivitetsmuligheder, fællesområder og hvor nemt det er at finde rundt på plejehjemmet, inde såvel som ude. Boligerne er lyse, trygge og velventilerede, med udsigt til enten byens liv og Østre Anlæg, eller det grønne gårdrum. Fra fællesrummene har beboerne direkte udgang til store altaner ud mod gårdrummet, hvor de kan nyde den friske luft eller eftermiddags- og aftensolen i tæt kontakt med det grønne.

Det indre gårdrum er designet til at stimulere sanserne og understøtte bevægelse, hvilket man ved har en positiv effekt på især demensramtes livskvalitet. Gårdrummet består af varierede oplevelsesrum og aktivitetsområder, der forbindes af slyngede gangforløb med forskellig belægning og mulighed for bevægelse på flere niveauer.

Se billedgalleri

Bæredygtighed som afgørende kriterie

Byggeriet er opført med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, som har til formål at omsætte de politiske ambitioner til konkret bæredygtigt byggeri.

Manualen skal ses som et værktøj, der stiller krav til projektets bæredygtighed fra idé til færdigt byggeri. Kravene går både på ”hårde” værdier som materialevalg, energirigtighed og andre krav til bæredygtigt certificeret byggeri. Men også på blødere værdier som hjemlighed, rengøringsvenlighed og arbejdsmiljø.

Helt konkret betyder det, at Markusgården er bygget i robuste og allergivenlige materialer med lang levetid. Samtidig er plejehjemmet disponeret, så der er trygge, gennemtænkte rammer for beboerne og et fordelagtigt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Læs mere fakta om projektet her

Attraktiv arbejdsplads med den nyeste teknologi

De gode forhold på plejehjemmet gælder i høj grad også for medarbejderne. Projektet har haft stort fokus på at skabe et behageligt arbejdsmiljø, der sikrer de optimale vilkår – både i forhold til arbejdsgange og til samarbejdet med beboerne.

Rammerne er med andre ord skabt til at fremme nærhed, ansvarlighed og respekt – bl.a. ved hjælp af integration af den nyeste teknologi som loft-lifte og patientkald. Samtidig er der indtænkt faciliteter til understøttelse af involvering af frivillige. Også indeklimaet er prioriteret ekstremt højt, hvor et ventilationssystem sikrer frisk luft og et indeklima ud over det sædvanlige.

Projektets integrering af velfærdsteknologi er således ikke kun med til at sikre beboerne den bedst mulige pleje uanset funktionsniveau. Det er også med til at gøre det til en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker involverende og kompetente medarbejdere, som er drevet af at gøre en forskel for beboerne.

Gå til aktuelt