Næstformand i Dansk Boligbyg med i nyt erhvervs-netværk for kvinder

Dansk Boligbyg ønsker at fremme kvinder i ledelsen. Og som et led i arbejdet med professionalisering af bestyrelsen og vor CSR politik er det lykkedes at få Mie Krog med i bestyrelsen, hvor hun er næstformand. Vi har fastsat et mål for antallet af kvinder i selskabets øverste ledelsesorgan og selskabets øvrige ledelsesniveauer. Vor branche er meget mandsdomineret, hvilket vi er meget bevidste om ved rekruttering af nye medarbejdere. I dag er således næsten 20 % af vore medarbejdere kvinder.

Mie Krog er medlem af et nyt netværk af succesfulde erhvervskvinder med base i Aarhus - se omtale her: http://www.business.dk/karriere/nyt-bestyrelsesnetvaerk-kun-for-kvinder-jeg-har-gennemgaaet-en-rimelig-vild

Bestyrelsen i Dansk Boligbyg a/s består af:
Finn Boel Pedersen, Kolding, formand
Mie Krog, Aarhus, næstformand
Jakob B. Ravnsbo, advokat, Kolding
Johan Ladegaard, advokat, Horsens
Kristen Laursen, direktør, Horsens
Per Andersen, afdelingsleder, Odense
Jeppe Nielsen, afdelingsleder, Roskilde