Næstformand i Dansk Boligbyg med i nyt erhvervs-netværk for kvinder

Dansk Boligbyg ønsker at fremme kvinder i ledelsen. Og som et led i arbejdet med professionalisering af bestyrelsen og vor CSR politik er det lykkedes at få Mie Krog med i bestyrelsen, hvor hun er næstformand. Vi har fastsat et mål for antallet af kvinder i selskabets øverste ledelsesorgan og selskabets øvrige ledelsesniveauer. Vor branche er meget mandsdomineret, hvilket vi er meget bevidste om ved rekruttering af nye medarbejdere. I dag er således næsten 20 % af vore medarbejdere kvinder.

Mie Krog er medlem af et nyt netværk af succesfulde erhvervskvinder med base i Aarhus - se omtale her.

Bestyrelsen i Dansk Boligbyg a/s består af:

  • Finn Boel Pedersen, Kolding, formand
  • Mie Krog, Aarhus, næstformand
  • Jakob B. Ravnsbo, advokat, Kolding
  • Johan Ladegaard, advokat, Horsens
  • Kristen Laursen, direktør, Horsens
  • Per Andersen, afdelingsleder, Odense
  • Jeppe Nielsen, afdelingsleder, Roskilde


 

Gå til aktuelt