Ny daginstitution i Glostrup som totalentreprise

Dansk Boligbyg a/s opfører som totalentreprise for Glostrup kommune en ny daginstitution på Dommervangen, som skal erstatte Fuglekær, der er nedslidt. Den nye institution med et etageareal på 1.325 m2 skal ligesom den gamle bestå af to huse - et til børnehave og et til vuggestue. Begge huse ligner hinanden med flere fællesarealer og 3 grupperum. Mellem husene bygges et fællesareal med plads til personalet, en specialgruppe, et motorikrum samt et sanse- og soverum. En fælles mellembygning bliver lidt højere end de to huse. I projektet er nye tanker tænkt ind, bl.a. med brug af lokaler, rytmerum og krearum. Også uderum er blevet tænkt ind med mulighed for at lave hyggelige kroge og aktivitetsområder med leg og læring. Ved valg af materialer er der lagt vægt på kvalitet og levetid, ligesom der f.eks. monteres beskyttelse af hjørner på indvendige vægge. Dette for at mindske behovet for vedligeholdelse. Den nye daginstitution får behovsstyret ventilationsanlæg, CTS-styring af varme- og ventilationsanlæg. (Visualiseringer: TNT arkitekter).

Gå til aktuelt