Ny skole i Høng ved Kalundborg

Kort efter årsskiftet afleverede vi en ny 4-sporet overbygningsskole i Høng med et areal på 5.800 m2. Udarbejdelsen af projektet er sket i tæt samarbejde og dialog med bygherren og brugerne på skolen. Den nye skole blev præsenteret officielt ved en reception fredag den 10. februar 2012.

Det "første spadestik" var utraditionelt - som skolen også er det i dag, hvor den står færdig. Eleverne i en af skolens klasser, udstyret med hjelm, sikkerhedsbriller og hammer, påbegyndte nedrivningen af deres skole - sten for sten. Dette samtidig med, at Kalundborgs borgmester i en stor entreprenør-maskine påbegyndte nedrivningen af den første af skolens mange gamle og utidssvarende bygninger.

Skolen har været inddraget med definition af ønsker og krav. I processen med brugerne er der bl.a. arbejdet med funktioner og rumsammenhæng, samt udnyttelse af arealerne, så den nye skole bedst muligt lever op til brugernes tanker, forventninger og pædagogiske intentioner.

Skolen er opført som lavenergibygning ved en kombination af særlige energibesparende foranstaltninger:

  • ventilation med varmegenvinding via varmepumpeanlæg
  • laveneri klimaskærm
  • lavenergivinduer med U-værdi på max 1,0
  • lavenergibelysningsanlæg med dagslysstyring

Her en lille foto-serie fra den dag, hvor Høng Skole blev afleveret til bygherren - i januar 2012:

Gå til aktuelt